Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia Drukuj
Wpisał: Monika Sitniewska   
04.04.2014

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia zostało powołane w 2001 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie obejmują przede wszystkim: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczności lokalnej; pomoc dla najuboższych; organizowanie zbiórek publicznych; dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla lokalnego SP ZOZ-u; finansowe wspieranie gabinetu rehabilitacji oraz tworzenie programów dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Jest to jedno z 14 zarejestrowanych stowarzyszeń, działających na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Ustawodawca, w art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do wspierania organizacji pozarządowych, w realizacji zadań publicznych. Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę określającą szczegółowy regulamin dotyczący przeprowadzenia konkursu otwartego na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia przedstawiło ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

W ramach zadania 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym w województwie kujawsko-pomorskim, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrał działanie „Młodzi bez alkoholu IV". W związku z powyższym współpracująca ze Stowarzyszeniem Świetlica Socjoterapeutyczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 352, 40 zł, co stanowi 90% kosztów całkowitych zadania. Działanie będzie realizowane od 1 maja do 10 grudnia br. „Młodzi bez alkoholu IV" jest kontynuacją rozpoczętych w 2011 roku przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu problemów alkoholowych wśród młodzieży. W ramach zadania przewidziano: m.in. zajęcia z terapeutą uzależnień oraz zajęcia warsztatowe połączone z treningiem interpersonalnym.

Gratuluję członkom zarządu Stowarzyszenia operatywności i zaparcia w pozyskiwaniu środków. Są one zdobywane jako pomoc dla dzieci. Samorząd z budżetu nie byłby w stanie sfinansować szkoleń, gdyż są pilniejsze potrzeby: zasiłki celowe, dożywianie- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Warto podkreślić, iż Stowarzyszenie już od 2008 roku przystępuje do otwartych konkursów i otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, jedynie w 2010 roku złożone wnioski nie otrzymały wsparcia.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!