Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia Drukuj
Wpisał: Monika Sitniewska   
04.04.2014

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia zostało powołane w 2001 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie obejmują przede wszystkim: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczności lokalnej; pomoc dla najuboższych; organizowanie zbiórek publicznych; dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla lokalnego SP ZOZ-u; finansowe wspieranie gabinetu rehabilitacji oraz tworzenie programów dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Jest to jedno z 14 zarejestrowanych stowarzyszeń, działających na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Ustawodawca, w art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do wspierania organizacji pozarządowych, w realizacji zadań publicznych. Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę określającą szczegółowy regulamin dotyczący przeprowadzenia konkursu otwartego na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia przedstawiło ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

W ramach zadania 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym w województwie kujawsko-pomorskim, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrał działanie „Młodzi bez alkoholu IV". W związku z powyższym współpracująca ze Stowarzyszeniem Świetlica Socjoterapeutyczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 352, 40 zł, co stanowi 90% kosztów całkowitych zadania. Działanie będzie realizowane od 1 maja do 10 grudnia br. „Młodzi bez alkoholu IV" jest kontynuacją rozpoczętych w 2011 roku przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu problemów alkoholowych wśród młodzieży. W ramach zadania przewidziano: m.in. zajęcia z terapeutą uzależnień oraz zajęcia warsztatowe połączone z treningiem interpersonalnym.

Gratuluję członkom zarządu Stowarzyszenia operatywności i zaparcia w pozyskiwaniu środków. Są one zdobywane jako pomoc dla dzieci. Samorząd z budżetu nie byłby w stanie sfinansować szkoleń, gdyż są pilniejsze potrzeby: zasiłki celowe, dożywianie- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Warto podkreślić, iż Stowarzyszenie już od 2008 roku przystępuje do otwartych konkursów i otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, jedynie w 2010 roku złożone wnioski nie otrzymały wsparcia.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!