Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jednogłośna zgoda na udział w ZIT-ie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jednogłośna zgoda na udział w ZIT-ie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014

jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_000.jpgNa sesji nadzwyczajnej w dniu 7 kwietnia br. radni gminy Kowalewo Pomorskie jednogłośnie przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie gminy do bydgosko- toruńskiego obszaru funkcjonalnego, w ramach którego wdrożony zostanie tzw. związek regionalnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

Od kilku miesięcy żyliśmy konfliktem samorządów miast Torunia i Bydgoszczy, który odsuwał w czasie objęcie tego obszaru wspólnym projektem pozwalającym na otrzymanie 154mln. euro na integrujące projekty. Wydawałoby się, że ważniejsze od środków dla regionu i jego rozwoju były aspiracje do przewodzenia i decydowania. Dopiero stanowcze NIE Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla propozycji dwóch odrębnych ZIT-ów (toruńskiego i bydgoskiego) i wytyczne określające ostateczny termin opracowania i podpisania porozumienia (09.04.) ukróciły te zapędy. Kiedy to Bydgoszcz i Toruń podjęły swoje uchwały wówczas i samorząd gminy Kowalewo Pom. poddał ją pod głosowanie. Uchwałą radni wyrazili zgodę na podpisanie przez Burmistrz Miasta porozumienia w ramach którego opracowana zostanie strategia dla tego obszaru, która wskaże najistotniejsze problemy. Strategia będzie miała wpływ na podział dodatkowych środków unijnych na najistotniejsze projekty i stanowić będzie podstawę ubiegania się o środki unijne w ramach Kuj. Pom. Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Zdawałoby się, że najtrudniejsze za nami. Osiągnęliśmy porozumienie. Ostatnie tygodnie były bardzo gorące. Powinniśmy wyciągnąć z nich lekcje na przyszłość, aby w innych sprawach tak ważnych dla regionu, kluczowym decydentem nie był minister czy tzw. Bruksela. W największej eskalacji konfliktu sam apelowałem do Przewodniczącej Sejmiku Doroty Jakuty o wzniesienie się ponad sztuczne podziały i doprowadzenie do porozumienia. Dzięki stanowczości minister Elżbiety Bieńkowskiej mamy szansę nie stracić tych środków- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Może nie zdajemy sobie sprawy, ale byliśmy świadkami historycznych wydarzeń. Zapoczątkowało je opracowanie dr hab. prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego pt. „Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw". Wskazuje ono wyraźne oddziaływanie Torunia na gminę Kowalewo Pomorskie, przez co ona jako jedyna spoza powiatu toruńskiego i bydgoskiego została zaproszona do współpracy przy ZIT-cie czyli przy programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dostrzeżono nasz dynamiczny rozwój, predyspozycje i zaangażowanie. Jest to swoista nagroda za lata ciężkiej pracy.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dokumentach: „Umowa partnerstwa", „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich" oraz „Zasady realizacji ZIT w Polsce" wskazało obszary realizacji „ZIT-ów wojewódzkich".

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ZIT Wojewódzki obejmuje 11 samorządów z powiatu bydgoskiego: Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Koronowo, Gmina Łabiszyn, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Osielsko, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Szubin, oraz 10 samorządów z toruńskiego: Gmina Miasto Toruń, Gmina Chełmża, Miasto Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina Lubicz, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Obrowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka + 2 samorządy z innych powiatów: Gmina Kowalewo Pomorskie i gmina Nakło n. Notecią.

Jako pionierzy Kowalewo Pomorskie wspólnie z miastem Bydgoszcz, miastem Toruń, gminą Nakło, powiatem toruńskim i powiatem bydgoskim rozpoczęło już w 2012r. realizację partnerskiego projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, gdzie za kwotę prawie 3mln.zł. opracowywana jest przez firmę Deloitte dokumentacja na MOF i ZIT. Aż 90% tej kwoty dołożyła unia. Liderem projektu jest samorząd Bydgoszczy. Aby opracować strategię pozwalającą na racjonalne zarządzanie rozwojem naszego regionu w nadchodzących latach należy najpierw poznać problemy i potrzeby wszystkich samorządów.

Środki, zabezpieczone na realizację inwestycji w ramach ZIT, przeznaczone są na realizację projektów z następujących obszarów tematycznych:

  • rozwój zrównoważonego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,
  • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich,
  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta,
  • wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,
  • wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadnarodową rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym,
  • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

 

jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_001.jpg
jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_002.jpg
jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_003.jpg
jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_004.jpg
jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_005.jpg
jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_006.jpg

 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!