Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podziękowanie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podziękowanie Drukuj
Wpisał: Iwona Arciszewska   
09.04.2014
W  dniach  4 i 5 kwietnia po raz kolejny  została przeprowadzona zbiórka żywności w ramach  ogólnopolskiej akcji  „Wielkanocna zbiórka żywności - 2014". Zbiórka ta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorskiego Banku Żywnościowo - Rzeczowego  w Toruniu, tutejszym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  oraz  Zespołem Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Uczniowie w ramach  wolontariatu brali udział  w tej akcji. Zbiórkę przeprowadzono na terenie Kowalewa Pomorskiego  w placówkach handlowych:

- sklep spożywczy  Pana Łukasza Łabich ( ul. Plac 700-Lecia)

- sklep spożywczy  Pana Witolda Wiśniewskiego ( ul.23-go stycznia, ul. Chopina )

- sklep spożywczy  GS w Kowalewie Pomorskim (ul.23-go stycznia )

- sklep spożywczy  „BIEDRONKA" ( ul. Batalionów Chłopskich )

Zebrano 138,55 kg żywności, która zostanie przekazana dla najuboższych rodzin z terenu naszej gminy. Podczas zbiórki głównie zebrano : cukier, mąkę, ryż, makaron, olej, konserwy, słodycze  itp. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za  włączenie się do akcji.

W szczególności  dziękujemy placówkom  handlowym oraz wolontariuszom - uczniom Zespołu Szkół   w Kowalewie Pomorskim:

Patrycji Rumińskiej, Marcie Czekała, Katarzynie Zielińskiej, Dorocie Rudnickiej, Patrycji Opalińskiej, Roksanie Czarneckiej, Markowi Magdzińskiemu, Kamilowi Gajtkowskiemu.

Dziękując można stwierdzić, że mieszkańcy  gminy Kowalewo Pomorskie w razie potrzeby  umieją się zorganizować i  pomóc  innym  mimo, iż sami  nie mają  dużo. Jeszcze raz serdecznie  dziękujemy.

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!