Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Historyczne porozumienie podpisane

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Historyczne porozumienie podpisane Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014

small.jpgW Ostromecku 8 kwietnia br. 25 przedstawicieli samorządów podpisało porozumienie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: prezydenci Bydgoszczy i Torunia, starostowie bydgoski i toruński oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin wchodzących w skład tych powiatów, a także burmistrzowie Łabiszyna, Szubina, Nakła nad Notecią i Kowalewa Pomorskiego. Świadkami tej historycznej chwili byli: Wojewoda Ewa Mes, Marszałek Piotr Całbecki, Poseł Teresa Piotrowska, Przewodnicząca Sejmiku Woj. Dorota Jakuta i wicepremier Jacek Rostowski.

W tak ważnej chwili padło wiele słów o wzajemnej współpracy, pokonywaniu podziałów, dążeniu do konsensusu i działaniu dla dobra obywateli. Były też słowa przeprosin. Na końcu oczywiście wspólne zdjęcia i uściski dłoni.

Jeśli w swoim dążeniu do tego porozumienia zrobiłem coś nie tak, przepraszam, jeśli powiedziałem za dużo złych słów, przepraszam, jeśli kogoś źle zrozumiałem- przepraszam - powiedział odbierając z rąk prezydentów egzemplarz porozumienia Marszałek Piotr Całbecki

Na Bydgosko- Toruński Obszar Funkcjonalny, gdzie będą realizowane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypadają dodatkowe 154mln. euro (600mln.zł). Już w maju wyłoniona w przetargu firma Deloitte opracuje strategię ZIT, która posłuży do wyłonienia listy rankingowej projektów partnerski do zrealizowania za tę kwotę.

Głęboko wierzę, że porozumienie przyspieszy rozwój tego obszaru, który jak przysłowiowa lokomotywa pociągnie całe województwo do przodu. Jestem dumny, że jako jedyna gmina spoza powiatu toruńskiego znalazłem się w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF- strefa wpływu) Torunia. Jest to dla mnie wyróżnienie, ale i zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy- podkreśla Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego.  

Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta publicznie przypomniała, że to Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski na spotkaniu w Dąbrowie Chełmińskiej w lutym br. zaapelował o zgodę i podjęcie się przez nią mediacji pomiędzy prezydentami. Wywiązała się z tego.     

Porozumienie (Link do treści) to efekt spotkania, do jakiego doszło  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 27 marca br. z udziałem wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej oraz prezydenta Bydgoszczy i Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego i  przewodniczącej Sejmiku Województwa Doroty Jakuty. W skrócie: Bydgoszcz będzie liderem i siedzibą ZIT. Na inwestycje otrzymamy co najmniej 154 mln euro. Zgodnie z założeniami, decyzje podejmowane będą kolegialnie, przy min. ¾ głosach przy jednoczesnym ZA dwóch prezydentów.  

Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie, które poprzez współpracę  gmin z władzami województwa pozwoli na realizację  inwestycji o znaczeniu regionalnym przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatwierdzony w lipcu ub. r. przez minister Elżbietę Bieńkowską dokument pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce" zakłada, że samorządy zrzeszone w jednym ZIT muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem danego województwa, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnych Programach (RPO).

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:
- rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź", parkingów i ścieżek rowerowych);

- przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego - tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi - np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym - osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);

- wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budynków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych);

- wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, poprawa jakości sanitariatów publicznych, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu);

- wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

historyczne_porozumienie_podpisane.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!