Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Seniorzy- skarb czy problem dla kolejnych pokoleń?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Seniorzy- skarb czy problem dla kolejnych pokoleń? Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.04.2014
small.jpgNa to trudne pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Polityka Senioralna a rola administracji publicznej" odbytej 9 kwietnia br. w Brodnicy, gdzie organizatorem był Urząd Marszałkowski i starostwo brodnickie. Gośćmi i dyskutantami byli: Podsekretarz Małgorzata Marcińska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, poseł Zbigniew Sosnowski, wojewoda Ewa Mes, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz starosta brodnicki Piotr Boiński.

Przybyli także samorządowcy wszystkich szczebli, kierownicy instytucji zajmującej się seniorami, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy i sami seniorzy m.in. z Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

O solidarności międzypokoleniowej jako jednym z wyzwań strategii rozwoju województwa 2020+ mówiła zastępca dyrektora marszałkowskiego Departamentu Planowania Regionalnego Małgorzata Wiśniewska, a kierująca Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Krystyna Żejmo-Wysocka zaprezentowała wybrane adresowane do seniorów działania samorządu województwa. Wśród innych tematów znalazły się między innymi partnerstwo publiczno-prywatne we wdrażaniu długofalowej polityki senioralnej i coaching emerytalny jako świadoma ścieżka rozwoju.

Samorząd gminy reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Bardzo ważne dla samorządów jest przełamywanie stereotypów i wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej. Musimy podejmować działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających aktywności osób starszych. W gminie Kowalewo Pom. pozyskano do współpracy uczelnię wyższą, dzięki czemu powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dbamy tez o aktywność fizyczną. Powstała siłownia zewnętrzna a pływalnia wyposażona będzie w specjalne urządzenia do masażu wodnego i powietrznego- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Proces demograficzny pokazuje, że seniorzy stanowią coraz większą grupę mieszkańców naszego regionu, a także kraju i całego kontynentu. Wg danych przedstawionych na konferencji w roku 2005 w społeczeństwie osoby po 65 roku życia stanowiły 15%, a w 2050r. będzie to już 26%. Chcemy, aby grupa ta aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym, miała zapewniony komfort dnia codziennego i poczucie bezpieczeństwa.  

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 9.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!