Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans - marzec 2014

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans - marzec 2014 Drukuj
Wpisał: Magdalena Górna   
11.04.2014
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.03.2014r.
 

Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 94,05%
Ściągalność wieś (ogółem) - 95,59 %


Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lipiec - listopad 2013

623 350,50 zł

586 209,28 zł

37 141,22 zł

94,04 %

grudzień 2013

124 670,10 zł

122 971,30 zł

1 698,80 zł

98,64 %

Styczeń 2014

123 417,50 zł

128 961,77 zł

-

104,49 %

Luty 2014

122 896,00 zł

125 426,80 zł

-

102,06 %

RAZEM narastająco

994 334,10zł

963 689,95 zł

38 840,02 zł

96,92 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nowy Dwór - 102,54 %

Mariany -99,78 %

Wielka Łąka - 99,59 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Sierakowo - 92,18 %

Kiełpiny - 91,62 %

Chełmonie - 91,42 %

Mamy nadzieję, że przedstawiany co miesiąc bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zestawienie sołectw z największą i najmniejszą ściągalnością przyczynią się do mobilizacji mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w dokonywaniu opłat.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie uiściły przedmiotowej opłaty prowadzimy czynności windykacyjne.

Dotychczas wszczęte egzekucje już przynoszą rezultaty, co jest widocznie w zamieszczonym wyżej zestawieniu.

UWAGA: Osobom, które nie złożyły do 15.03.2014r. nowych deklaracji dot. odpadów segregowanych przypominamy o niezwłocznym ich złożeniu.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!