Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kontynuacja zajęć "Młodzi bez alkoholu" w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kontynuacja zajęć "Młodzi bez alkoholu" w Świetlicy Socjoterapeutycznej Drukuj
Wpisał: Dorota Kriger, Magdalena Wiśniewska   
28.04.2014

Świetlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2014  pn.  „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko - pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym,  otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.352,40 zł.

Zadanie pn. „Młodzi bez alkoholu IV" realizowane będzie w okresie od. 01.05.2014r. do 30.11.2014r. (z przerwą wakacyjną). W ramach programu przewidziano szerokie spektrum zajęć, między innymi: zajęcia z terapeutą uzależnień, zajęcia warsztatowe  z profilaktyki uzależnień połączone z treningiem umiejętności interpersonalnych, prowadzone przez realizatorów profilaktyki z Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Toruniu. Zaplanowane zostały również tzw. zajęcia alternatywne: wyjazd do kina i teatru, wycieczka rowerowa, zajęcia sportowo - ruchowe itp.     

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!