Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kontynuacja zajęć "Młodzi bez alkoholu" w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kontynuacja zajęć "Młodzi bez alkoholu" w Świetlicy Socjoterapeutycznej Drukuj
Wpisał: Dorota Kriger, Magdalena Wiśniewska   
28.04.2014

Świetlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2014  pn.  „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko - pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym,  otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.352,40 zł.

Zadanie pn. „Młodzi bez alkoholu IV" realizowane będzie w okresie od. 01.05.2014r. do 30.11.2014r. (z przerwą wakacyjną). W ramach programu przewidziano szerokie spektrum zajęć, między innymi: zajęcia z terapeutą uzależnień, zajęcia warsztatowe  z profilaktyki uzależnień połączone z treningiem umiejętności interpersonalnych, prowadzone przez realizatorów profilaktyki z Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Toruniu. Zaplanowane zostały również tzw. zajęcia alternatywne: wyjazd do kina i teatru, wycieczka rowerowa, zajęcia sportowo - ruchowe itp.     

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!