Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejna kadencja za nami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejna kadencja za nami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.05.2014

small.jpgKlub LKS Promień Kowalewo Pomorskie liczy 30 działaczy. Od prawie 20 lat prezesem jest tu Jerzy Behrendt. W klubie działają sekcje: piłki nożnej (seniorzy- trener Tomasz Paczkowski, juniorzy starsi- trener Dariusz Rozwadowski, orliki- trener Andrzej Łukaszewski i trampkarz- trener Piotr Kurkowski), szachiści- trener Benedykt Mroziński i sekcja siłowa- trener Łukasz Karpiński. Od 2012 klub przeniósł się do nowej siedziby w obiekcie Centrum Rekreacji i Sportu.

Wybory przeprowadzone w czasie kolejnego walnego zjazdu klubu w dniu 30 kwietnia br. pokazały, że dotychczasowy prezes, zarząd jak i komisja rewizyjna działają prawidłowo i bez uwag. Po udzielonym absolutorium w wyborach tajnych delegaci wybrali na kolejne 4 lata nowy zarząd. Wspólnie z prezesem Jerzym Behrendtem (wybrany jednogłośnie) działać będzie zarząd w osobach: Stanisław Krauzewicz, Józef Leśniak, Wojciech Małkiewicz, Bogusław Szymański, Mirosław Milczarek i Joachim Tarkowski. Nad zarządem czuwać będzie komisja rewizyjna w składzie: Jerzy Jettka, Andrzej Łukaszewski i Jarosław Raciniewski. Przedstawicielem samorządu gminy w tej strukturze jest wydelegowana przez burmistrza miasta p. Jolanta Jakubiak- podinspektor m.in. d.s. sportu.

Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym ostatnia, czteroletnia kadencja zarządu została szczegółowo podsumowana. Sprawozdania merytoryczne złożyli także trenerzy poszczególnych sekcji klubu. Pochwalili się najważniejszymi sukcesami swoich podopiecznych oraz podziękowali zarządowi za współpracę, burmistrzowi za środki finansowe, a pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji  za pomoc. Zebrani z zadowoleniem przyjęli informację o zwiększających się zawodnikach w poszczególnych grupach wiekowych wszystkich sekcji piłki nożnej (od 19 do 30 młodych zawodników). Tworzą oni zaplecze piłkarskie dla seniorów. Na walnym omówiono również sytuację finansową klubu, która jest dobra i stabilna. Klub otrzymuje dotację z budżetu gminy, ale również sam szuka źródeł dochodu. Poszczególne sekcje, aby otrzymać dofinansowanie, muszą pozyskać 23% własnego dochodu. Ważną pozycją w budżecie były dochody z reklam jakie na stadionie zamieszczają podmioty gospodarcze, które wyniosły do tej pory 97tys.zł. Pasjonaci sportu w ramach 1% odpisu na organizację pożytku publicznego przekazali już 65tys.zł.

W czasie obrad wręczono 8 legitymacji członkowskich, a aktywni działacze otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Akty Nadania Herbu.                         

Ważnym podkreślenia jest fakt, że wszyscy działacze klubu pracują społecznie. Nie dość, że nie pobierają wynagrodzenia to angażują nie tylko swój czas, ale i prywatny sprzęt rolniczy do prac na boisku treningowym m.in. do pielęgnacji murawy. Należy chwalić się osiągnięciami klubu, aby pozyskać nowych członków. Kowalewo Pomorskie ma dużo pasjonatów sportu, należy ich zachęcić do działania.- podkreślał dziękując zarządowi członek klubu burmistrz Andrzej Grabowski.

Do gratulacji oraz życzeń przyłączyli się zaproszeni goście: radny Jerzy Koralewski, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Barbara Niewidział, Sekretarz Gminy Ewa Bąk, Pełnomocnik Burmistrza Ilona Rybicka. Uczestnicy spotkania chwilą ciszy uczcili pamięć trzech nieżyjących działaczy tej kadencji: śp. Jerzego Faluty, śp. Mirosława Borkowskiego oraz śp. Jana Bejger i na ręce małżonek swoich kolegów składali wyrazy współczucia.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 8.jpg
 9.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!