Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dziękujemy za udział w festynie "Wiosna w Dolinie Drwęcy"!!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dziękujemy za udział w festynie "Wiosna w Dolinie Drwęcy"!!!! Drukuj
Wpisał: Zarząd LGD Dolina Drwęcy"   
13.05.2014
small22.jpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zorganizowało w dniu 01.05.2014r. na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim imprezę plenerową pn. „Wiosna w Dolinie Drwęcy". Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert").

Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy" (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji - m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy".  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu - dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, popcorn, wata cukrowa, zabawy z Animatorami. Podczas Festynu panowała radosna rodzinna atmosfera. Mamy nadzieję że wszyscy uczestnicy opuszczali Festyn najedzeni i zadowoleni.

Potrawy regionalne oparte na przepisach ludowych przygotowały Członkinie:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, Koła Gospodyń Wiejskich Macikowo, Koła Gospodyń Wiejskich z Podzamku Golubskiego, Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim, Koła Kobiet Kreatywnych z Kowalewa Pomorskiego oraz Aktywistki z Piątkowa.

Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:

p. Anna Racińska, p. Felicja Rzymkowska, p. Justyna Kalinowska (carving), Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS, Biblioteka Miejska w Kowalewie Pomorskim (ogródek artystyczny dla dzieci oraz wystawa książek).

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

Zespół Taneczny CODA ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Zespół Taneczny FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Karolina Zielińska, Łukasz Wiącek, Zespół „KOWALEWIACY" działający przy PZERiI w Kowalewie Pomorskim, Zespół NIEZAPOMINAJKI z Pluskowęs, Up2Excellence Studio Tańca z Bydgoszczy oraz Wesolandia Aleksandra Szopińska - grupa Animatorów zabawiających dzieci.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy" serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy", wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w festynie „Wiosna w Dolinie Drwęcy".

 lgd_fotki.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!