Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dziękujemy za udział w festynie "Wiosna w Dolinie Drwęcy"!!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dziękujemy za udział w festynie "Wiosna w Dolinie Drwęcy"!!!! Drukuj
Wpisał: Zarząd LGD Dolina Drwęcy"   
13.05.2014
small22.jpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zorganizowało w dniu 01.05.2014r. na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim imprezę plenerową pn. „Wiosna w Dolinie Drwęcy". Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert").

Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy" (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji - m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy".  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu - dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, popcorn, wata cukrowa, zabawy z Animatorami. Podczas Festynu panowała radosna rodzinna atmosfera. Mamy nadzieję że wszyscy uczestnicy opuszczali Festyn najedzeni i zadowoleni.

Potrawy regionalne oparte na przepisach ludowych przygotowały Członkinie:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, Koła Gospodyń Wiejskich Macikowo, Koła Gospodyń Wiejskich z Podzamku Golubskiego, Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim, Koła Kobiet Kreatywnych z Kowalewa Pomorskiego oraz Aktywistki z Piątkowa.

Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:

p. Anna Racińska, p. Felicja Rzymkowska, p. Justyna Kalinowska (carving), Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS, Biblioteka Miejska w Kowalewie Pomorskim (ogródek artystyczny dla dzieci oraz wystawa książek).

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

Zespół Taneczny CODA ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Zespół Taneczny FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Karolina Zielińska, Łukasz Wiącek, Zespół „KOWALEWIACY" działający przy PZERiI w Kowalewie Pomorskim, Zespół NIEZAPOMINAJKI z Pluskowęs, Up2Excellence Studio Tańca z Bydgoszczy oraz Wesolandia Aleksandra Szopińska - grupa Animatorów zabawiających dzieci.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy" serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy", wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w festynie „Wiosna w Dolinie Drwęcy".

 lgd_fotki.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!