Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sierakowo w trosce o drogi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sierakowo w trosce o drogi Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.05.2014

small.jpgMieszkańcy wsi Sierakowo (gmina Kowalewo Pomorskie) na swoim zebraniu w dniu 14 maja br. omówili temat i ustalili  kolejności dróg do trwałej modernizacji. W każdej kadencji rada miejska ustala harmonogram kilkunastu dróg, które utwardza asfaltem, destruktem lub wgłębnym bitumowaniem. Wcześnie sołectwa składają swoje propozycje, które ocenia komisja rady miejskiej ds. dróg. Obecnie realizowana jest uchwała z marca 2012r. Prace minęły półmetek.

Zabierając głos Burmistrz Miasta dokładnie objaśnił zasady ubiegania się o utwardzenie drogi. Podkreślał, że sołectwo Sierakowo w 2009r. w ramach tzw. schetynówki miało utwardzony 1,5km. odcinek łączący go z Martyńcem. Samorząd poniósł koszt w wys. 2mln.zł. Droga, aby miała szanse ujęcia jej w harmonogramie dróg do utwardzenia musi mieć wykonane utwardzone podłoże i profil.

Sołectwo Sierakowo dopiero teraz zdecydowało się wytypować drogę, gdyż remont wiąże się z kosztami jakie wieś musi pokryć na wyprofilowanie drogi. Wcześniej poważne nakłady skierowane były na modernizacje świetlicy wiejskiej. W głosowaniu mieszkańcy zdecydowali się, że pierwszą drogą do utwardzenia będzie droga gminna od drogi wojewódzkiej do p. Kliniewskiego, która w głosowaniu uzyskała 22 głosy. Natomiast droga Sierakowo- Martyniec (koło transformatora) uzyskała 7 głosów. Kilka osób, w tym radny Grzegorz Stefański, opiekun sołectwa i pracownik urzędu Agnieszka Wiewiór oraz Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski (ma tu grunty rodzinne) wstrzymały się od głosu.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!