Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejny rok za nami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejny rok za nami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.05.2014
small.jpgKwotą 240tys.zł. zysku netto oraz czwartą statuetką Rubinowy HITT Pomorza i Kujaw 2013 zamknęło miniony rok rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zarząd i Rada Nadzorcza Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w dniu 14 maja br. złożyła sprawozdanie przed Zgromadzeniem Wspólników, czyli przed udziałowcami. Prezes Lech Szalkowski poinformował o najważniejszych inwestycjach jakie wspólnie z pracownikami i przy akceptacji udziałowców wykonał.   

Dzięki wszechstronnej działalności (budownictwo społeczne, deweloperskie i docelowej własności oraz zarządzanie wspólnotami) RTBS oparł się trudnej sytuacji jaką spowodowała likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa i kryzys ekonomiczny- wyliczał w swoim sprawozdaniu prezes Lech Szalkowski.  - Wiele samorządów zgłasza się do nas o przyjęcie do Towarzystwa, albo o przejęcie posiadanych już obiektów, których nie są sami w stanie utrzymywać.

Przypomnijmy, że udziałowcami towarzystwa są samorządy: miasto Rypin 85,8% udziałów, gmina Kowalewo Pom. - 7%, Gmina Ciechocin 3,0%, Miasto Golub Dobrzyń 2,6%, Gmina Wąpielsk 0,8% i gmina Radomin 0,7%. Rada Nadzorcza w składzie: z Rypina Wojciech Wiśniewski i Cezary Pułtuski i z Kowalewa Pomorskiego Małgorzata Wegner otrzymali od wspólników, podobnie jak prezes Lech Szalkowski jednogłośne absolutorium.  

Samorząd Kowalewa Pomorskiego posiada udziały o wartości wkładu, czyli 2 działek budowlanych przy ul. Kościuszki, na których dumnie wznosi się już jeden blok wybudowany w przy udziale dofinansowania z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Samorząd wspólnie z RTBS-em przystąpił w minionym roku do kolejnej inwestycji jaką jest budowa drugiego bloku w ramach docelowej własności, czyli krótko mówiąc przyszły właściciel wpłaca 50% , a na drugie 50% RTBS otrzyma kredyt, który najemca spłaca w czynszu. Po jego spłaceniu zawierany jest akt notarialny i najemca staje się właścicielem. Jest to najlepszy system dla młodych osób, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. Wykonano projekt budowlany na 24 rodzinny blok, ale niestety propozycja nie uzyskała wymaganej liczby chętnych i inwestycję przesunięto w czasie. W tej chwili mam dopiero 10 chętnych. Pod koniec roku wrócimy do tego tematu. - podkreślał na walnym Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski- Gratuluję Prezesowi Zarządu Lechowi Szalkowskiemu i Radzie Nadzorczej bardzo dobrego wyniku finansowego i życzę, aby rok 2014 był równie szczęśliwy, a w gminie Kowalewo Pomorskie ruszyła budowa kolejnego bloku. Jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów wspólnie z 46 burmistrzami podjęliśmy w 2012r. stanowisko o konieczności zastąpienia Krajowego Funduszu Mieszkaniowego innym, równie skutecznym rozwiązaniem. Samorządy nie będą w stanie samodzielnie zaspokoić chociaż w części potrzeb mieszkaniowych najuboższych.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!