Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Złoty Jubileusz ks. kanonika Ryszarda Kobierowskiego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Złoty Jubileusz ks. kanonika Ryszarda Kobierowskiego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.05.2014
zloty_jubileusz_18_05_14_000.jpgW dniu 18 maja br. świętowaliśmy Złoty Jubileusz, czyli 50-lecie kapłaństwa ks. kan. Ryszarda Kobierowskiego oraz 25-lecie pobytu ks. na parafii p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim

Uroczystej mszy św. jubileuszowej przewodniczył dostojny Jubilat. Wraz z księdzem kanonikiem eucharystię koncelebrowali: emerytowany dziekan i proboszcz z dobrzyńskiej parafii- ks. Janusz Śniegocki oraz wicedziekan dekanatu kowalewskiego ks. kan. Feliks Wnuk Lipiński (parafia Gronowo).

Gorące słowa ks. Śniegockiego o dostojnym Jubilacie oraz o powołaniu kapłańskim wywołały burze oklasków. Uroczyste nałożenie Jubilatowi przez wicedziekana Feliksa Wnuk Lipińskiego wianka na rękę było bardzo wzruszającą chwilą.

Zarówno ks. Śniegocki jak i ks. wikariusz Marek Wysocki w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie ks. dziekana Ryszarda Kobierowskiego w sprawy parafii, gminy jak i całego dekanatu. Wspomniano tu m.in. o odnalezieniu i odnowieniu figurki Matki Boskiej Kowalewskiej, o modernizacji plebanii, o pozyskaniu relikwii św. Jana Pawła II, św. Mikołaja, czy o dobrej współpracy z samorządem gminy i instytucjami świeckimi.

Na mszy św. nie zabrakło rodziny Jubilata, kolegów ze studiów, kapłanów z okolicznych parafii, byłych kapłanów z tej parafii, miejscowych parafian, a także wiernych z parafii, gdzie Jubilat wcześniej pracował. Samorząd Gminy reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Można było zauważyć również starostę wąbrzeskiego Krzysztofa Mackiewicza, Honorowego Obywatela siostrę Monikę, delegacje wszystkich wsi przynależnych parafii, szkół, straży pożarnej, organizacji kościelnych i świeckich.

W czasie uroczystości wystąpił Chór 730-lecia, zaprzyjaźnione z ks. kanonikiem Poznanianki: Krystyna Kujawa (fortepian, organy) i Olga Sarantseva (śpiew) oraz sztandary. Niespodzianką i prezentem dla jubilata był udział we mszy świętej orkiestry dętej działającej przy OSP W. Rychnowo. Odczytywanie przez ks. wikarego Adama Lisa treści listów gratulacyjnych (m.in. od Papieża Franciszka, Arcybiskupa Dziwisza) i życzenia składane Jubilatowi trwały bardzo długo.

Wręczając kwiaty i życzenia Burmistrz Miasta podziękował ks. Ryszardowi za wieloletnią współpracę przy organizacji dożynek i festynów parafialnych, za wyrozumiałość przy budowie Centrum Rekreacji i Sportu. Życzył kolejnych lat w zdrowiu i w uśmiechu.

Dziękując za życzenia ks. kanonik Ryszard Kobierowski cytował słowa ks. Twardowskiego: Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam". W skupieniu i z powagą jaka przystoi Złotemu Jubilatowi odbierał od uśmiechniętych parafian życzenia dalszej pracy.

Dostojny Jubilat jest z pochodzenia Gdynianinem. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w dniu 17 maja 1964r. biskup chełmiński Kazimierz Kowalski udzielił święceń prezbiteratu młodemu diakonowi. Początkowe kilkanaście lat kapłaństwa jako wikariusz spędził na parafii Mroczno, Świecie i Wąbrzeźno. W międzyczasie (1975-1979) ukończył studia na KUL i zdobył dyplom magistra teologii. W 1981r. ordynariusz diecezji chełmińskiej mianował Go proboszczem parafii Nowa Wieś Królewska, a 1989 proboszczem parafii Kowalewo Pomorskie.

Władza diecezjalna powierzyła Mu w 1997r. pełnienie funkcji dziekana dekanatu golubskiego, a po reorganizacji struktur administracyjnych - w 2001r.- dziekana nowo powstałego dekanatu kowalewskiego.

Wyrazem uznania dla sumienności i pracowitości ks. Dziekana było odznaczenie w 1993r. przez biskupa toruńskiego kanonią honorową Kapituły Kolegiackiej Chełmżyńskiej, a w 2000 kanonią rzeczywistą tejże kapituły.

zloty_jubileusz_18_05_14_001.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_002.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_003.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_004.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_005.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_006.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_007.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_008.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_009.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_010.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_011.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_012.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_013.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_014.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_015.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_016.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_017.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_018.jpg

zloty_jubileusz_18_05_14_019.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_020.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_021.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_022.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_023.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_024.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_025.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_026.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_027.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_028.jpg
zloty_jubileusz_18_05_14_029.jpg

zloty_jubileusz_18_05_14_030.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!