Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach zakończona

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach zakończona Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
22.05.2014

uczen_00_22_05_14.jpgW tym roku zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Zmiany w zasadach rekrutacji do przedszkoli są skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2013r roku uznał, ze preferencje w przyjmowaniu do placówek publicznych musi regulować ustawa, a nie jak jak było dotychczas - uchwały lokalne ustalane przez samorządy.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2014/2015 odbyła się na nowych zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.7), która weszła w życie 18 stycznia tego roku.

Nowa rekrutacja miała charakter dwuetapowy. Najważniejsze kryteria etapu pierwszego zostały ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a każde z nich jest warte 100 punktów.

Oto one:

  • dziecko zamieszkuje w gminie, w której jest przedszkole,

  • niepełnosprawność dziecka,

  • posiadanie niepełnosprawnego rodzica, - posiadanie niepełnosprawnego rodzeństwa,

  • wychowywanie w rodzinie zastępczej,

  • wychowywanie w rodzinie wielodzietnej,

  • wychowywanie przez samotnego rodzica.

    Nowe przepisy dają także pewną niezależność dyrektorom placówek. To oni w porozumieniu z gminą jako organem prowadzącym ustalają kryteria lokalne, czyli ustalają zasady drugiego etapu naboru do przedszkoli. Przykładowo: jednym z kryteriów może być posiadanie rodzeństwa w przedszkolu, deklaracja rodzica, ze dziecko będzie korzystało z przedszkola dłużej, niż przez 5 tzw. darmowych finansowanych przez gminę godzin, rodzice, opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę także kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. odbyła się w miesiącu marcu. Do weryfikacji złożonych przez rodziców wniosków została powołana komisja rekrutacyjna, która podała do publicznej wiadomości w pierwszej kolejności wyniki postępowania w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2014/2015.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone było w terminach określonych w harmonogramie. Komisja w pierwszej kolejności brała pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, a następnie kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym nie podlegały rekrutacji, rodzice składali jedynie pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji w naszej placówce.

W nowym roku szkolnym w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim będą funkcjonowały 4 oddziały po 25 wychowanków w każdym. Dzieci które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, uzyskały najmniejszą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym i procedurze odwoławczej znajdują się na liście rezerwowej. Dzieci te mogą mogą być przyjęte w ciągu roku, jeżeli pojawi się taka możliwość.

Obecnie miejsce w wychowaniu przedszkolnym jest zagwarantowane dla wszystkich 5-latków i 6-latków, które nie poszły do szkoły (obejmuje je obowiązek przedszkolny). Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie zyska prawo do edukacji przedszkolnej, a we wrześniu 2017 roku takie prawo otrzymają również 3-latki. W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich tych dzieci zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem do przedszkola dziecka w wieku 3 i 4 lat. Miejsca te będą przygotowywane przez gminę zarówno w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę jak i prowadzonych przez podmiot niepubliczny, który wprowadzi niższe opłaty dla rodziców (takie jak w przedszkolu gminnym).

Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych placówek niepublicznych w naszej Gminie . Po zakończeniu projektów realizowanych przez Fundację Ziemia Gotyku LGD, było kilka prób utworzenia punktów przedszkolnych na terenach wiejskich, lecz mimo oferowanej pomocy ze strony samorządu nie  udało się zrealizować tego zamiaru. - podkreśla  Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!