Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach zakończona

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach zakończona Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
22.05.2014

uczen_00_22_05_14.jpgW tym roku zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Zmiany w zasadach rekrutacji do przedszkoli są skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2013r roku uznał, ze preferencje w przyjmowaniu do placówek publicznych musi regulować ustawa, a nie jak jak było dotychczas - uchwały lokalne ustalane przez samorządy.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2014/2015 odbyła się na nowych zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.7), która weszła w życie 18 stycznia tego roku.

Nowa rekrutacja miała charakter dwuetapowy. Najważniejsze kryteria etapu pierwszego zostały ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a każde z nich jest warte 100 punktów.

Oto one:

  • dziecko zamieszkuje w gminie, w której jest przedszkole,

  • niepełnosprawność dziecka,

  • posiadanie niepełnosprawnego rodzica, - posiadanie niepełnosprawnego rodzeństwa,

  • wychowywanie w rodzinie zastępczej,

  • wychowywanie w rodzinie wielodzietnej,

  • wychowywanie przez samotnego rodzica.

    Nowe przepisy dają także pewną niezależność dyrektorom placówek. To oni w porozumieniu z gminą jako organem prowadzącym ustalają kryteria lokalne, czyli ustalają zasady drugiego etapu naboru do przedszkoli. Przykładowo: jednym z kryteriów może być posiadanie rodzeństwa w przedszkolu, deklaracja rodzica, ze dziecko będzie korzystało z przedszkola dłużej, niż przez 5 tzw. darmowych finansowanych przez gminę godzin, rodzice, opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę także kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. odbyła się w miesiącu marcu. Do weryfikacji złożonych przez rodziców wniosków została powołana komisja rekrutacyjna, która podała do publicznej wiadomości w pierwszej kolejności wyniki postępowania w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2014/2015.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone było w terminach określonych w harmonogramie. Komisja w pierwszej kolejności brała pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, a następnie kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym nie podlegały rekrutacji, rodzice składali jedynie pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji w naszej placówce.

W nowym roku szkolnym w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim będą funkcjonowały 4 oddziały po 25 wychowanków w każdym. Dzieci które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, uzyskały najmniejszą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym i procedurze odwoławczej znajdują się na liście rezerwowej. Dzieci te mogą mogą być przyjęte w ciągu roku, jeżeli pojawi się taka możliwość.

Obecnie miejsce w wychowaniu przedszkolnym jest zagwarantowane dla wszystkich 5-latków i 6-latków, które nie poszły do szkoły (obejmuje je obowiązek przedszkolny). Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie zyska prawo do edukacji przedszkolnej, a we wrześniu 2017 roku takie prawo otrzymają również 3-latki. W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich tych dzieci zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem do przedszkola dziecka w wieku 3 i 4 lat. Miejsca te będą przygotowywane przez gminę zarówno w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę jak i prowadzonych przez podmiot niepubliczny, który wprowadzi niższe opłaty dla rodziców (takie jak w przedszkolu gminnym).

Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych placówek niepublicznych w naszej Gminie . Po zakończeniu projektów realizowanych przez Fundację Ziemia Gotyku LGD, było kilka prób utworzenia punktów przedszkolnych na terenach wiejskich, lecz mimo oferowanej pomocy ze strony samorządu nie  udało się zrealizować tego zamiaru. - podkreśla  Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!