Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.05.2014

kom_monit_20_05_14_000.jpgW dniu 20 maja br. odbyło się kolejne, już czterdzieste pierwsze, posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych w tym jako przedstawiciel Konwentu Burmistrzów Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego. 

Spotkaniu przewodniczył tym razem członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Michał Korolko,  który poinformował o bieżącym zarządzaniu RPO, o zwiększeniu alokacji w poszczególnych Działaniach oraz o zmianie w harmonogramie konkursów. 

Kamila Radziecka- Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO przedstawiła informację na  temat bieżącego wdrażania RPO. Do teraz ogłoszono łącznie 123 konkursy, w  ramach których złożono łącznie 5105 wniosków  o dofinansowanie projektów. Przedstawione zostały ponadto informacje na temat nieprawidłowości i decyzji dotyczących zwrotu środków oraz dane na temat poziomu wykorzystania alokacji na lata 2007-2013.

Członkowie Komitetu zatwierdzili uchwały dotyczące kryteriów wyboru projektów dla:  Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, dla schematów: drogi wojewódzkie, drogi lokalne, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej i Działanie 4.1.

Przyjęte zostały również Metodologie oceny kryteriów wyboru projektów dla następujących Działań: 1.1., 2.3., 2.5., 3.2. i 4.1.

Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2013, w tym informacje na temat realizacji Okresowego Planu Ewaluacji na 2013 r. oraz rekomendacji z poszczególnych badań ewaluacyjnych zaprezentowała Jolanta Rudnicka  z Wydziału Analiz i Ewaluacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego. Z kolei prezentację wyników badania ewaluacyjnego pt. Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE  w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z RPO W K-P na lata 2007-2013  przedstawiła  Ewelina Dąbrowska z  Firmy ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z .o. o.  Na zakończenie Edward Reszkowski - Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju przedstawił sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- stan na 31 grudnia 2013 r.

kom_monit_20_05_14_001.jpg
kom_monit_20_05_14_002.jpg
kom_monit_20_05_14_003.jpg
kom_monit_20_05_14_004.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!