Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.05.2014

kom_monit_20_05_14_000.jpgW dniu 20 maja br. odbyło się kolejne, już czterdzieste pierwsze, posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych w tym jako przedstawiciel Konwentu Burmistrzów Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego. 

Spotkaniu przewodniczył tym razem członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Michał Korolko,  który poinformował o bieżącym zarządzaniu RPO, o zwiększeniu alokacji w poszczególnych Działaniach oraz o zmianie w harmonogramie konkursów. 

Kamila Radziecka- Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO przedstawiła informację na  temat bieżącego wdrażania RPO. Do teraz ogłoszono łącznie 123 konkursy, w  ramach których złożono łącznie 5105 wniosków  o dofinansowanie projektów. Przedstawione zostały ponadto informacje na temat nieprawidłowości i decyzji dotyczących zwrotu środków oraz dane na temat poziomu wykorzystania alokacji na lata 2007-2013.

Członkowie Komitetu zatwierdzili uchwały dotyczące kryteriów wyboru projektów dla:  Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, dla schematów: drogi wojewódzkie, drogi lokalne, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej i Działanie 4.1.

Przyjęte zostały również Metodologie oceny kryteriów wyboru projektów dla następujących Działań: 1.1., 2.3., 2.5., 3.2. i 4.1.

Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2013, w tym informacje na temat realizacji Okresowego Planu Ewaluacji na 2013 r. oraz rekomendacji z poszczególnych badań ewaluacyjnych zaprezentowała Jolanta Rudnicka  z Wydziału Analiz i Ewaluacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego. Z kolei prezentację wyników badania ewaluacyjnego pt. Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE  w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z RPO W K-P na lata 2007-2013  przedstawiła  Ewelina Dąbrowska z  Firmy ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z .o. o.  Na zakończenie Edward Reszkowski - Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju przedstawił sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- stan na 31 grudnia 2013 r.

kom_monit_20_05_14_001.jpg
kom_monit_20_05_14_002.jpg
kom_monit_20_05_14_003.jpg
kom_monit_20_05_14_004.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!