Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jubileusz Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Małgorzata Czarnecka   
29.05.2014

small.jpgInauguracja Roku Obchodów Jubileuszowych w maju 2013r. oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod pływalnię w naszej miejscowości  stały się  wstępem do przygotowań  związanych z  planowaną  uroczystością  uczczenia  50 - lecia  oddania budynku Szkoły Podstawowej  w Kowalewie Pomorskim   i  30 - lecia nadania jej imienia.

Nad trwającymi przez cały rok pracami wokół tak ważnego i zaszczytnego przedsięwzięcia czuwał komitet organizacyjny  powołany przez pana dyrektora Benedykta Mrozińskiego. Do komitetu  przystąpili  nauczyciele, rada rodziców  oraz  pan burmistrz  Andrzej Grabowski, który objął  jego działania honorowym patronatem.

W piątek,  23 maja 2014r. nadszedł wyjątkowy i niecierpliwie oczekiwany dzień. O  godz. 11.00,  w bardzo podniosłym nastroju  rozpoczęła się  w naszej szkole uroczystość jubileuszowa. Poprowadziły ją pani Grażyna Majewska  oraz pani Krystyna Bilska. 

Wstępne przemówienie wygłosił pan dyrektor Benedykt Mroziński, który  przywitał  zgromadzonych gości: absolwentów szkoły, byłych i obecnych nauczycieli, rodziców, uczniów, a  przede wszystkim  Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewa Pomorskiego pana Andrzeja Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jerzego Orłowskiego, Honorowego Obywatela Naszej Gminy Teresę Gojtowską, wieloletniego kierownika naszej szkoły profesora Ryszarda Parzęckiego oraz żonę wieloletniego dyrektora szkoły Henryka Michalca - Janinę Michalec.

W  podniosłym przemówieniu dyrektor pokreślił znaczenie szkoły, w której  „kształcone są prawdziwe wartości życiowe,  rodzą się najpiękniejsze marzenia, dorastają twórczy i utalentowani  młodzi ludzie oraz  zaszczepia się pierwsze, czasem na całe życie pasje. A  to wszystko dzięki wspaniałym nauczycielom, którzy kreatywnością  i  wrażliwością na potrzeby dzieci tworzą Naszą Szkołę  przyjazną, kolorową  i otwartą na nowe działania". Dyrektor podziękował wszystkim dotychczasowym dyrektorom szkoły, Radom Rodziców, nauczycielom oraz absolwentom  za „przeszłość, którą zbudowali i do której można teraz z dumą sięgać".

Następnie pani Krystyna Bilska   poprosiła  o zabranie głosu przez  Burmistrza Miasta i Gminy  pana Andrzeja Grabowskiego. Burmistrz w pierwszych słowach podziękował dyrekcji szkoły i zespołowi roboczemu za poświęcenie  
i pogratulował ogromnego wysiłku włożonego  w przygotowanie  uroczystości jubileuszowych. Wspomniał  dotychczasowe jubileusze oraz uroczystość związaną z nadaniem imienia szkole, których był świadkiem i które wzbudzały wśród uczestników równie mocne przeżycia  jak dzisiejsze. Zaznaczył, że szkoła może pochwalić się absolwentami, którzy  odnieśli wspaniały sukces  i służą obecnie ojczyźnie, rodzinom, gminie. Wskazał  także jako przykład siebie, ponieważ w latach sześćdziesiątych ukończył Szkołę w Kowalewie Pomorskim  i  jest jej  absolwentem. Przy okazji podziękował  za trud włożony  w  wychowanie byłym nauczycielkom - pani Irenie Stefańskiej i pani Urszuli Łobodzińskiej. Na koniec  życzył szkole i wychowankom wszystkiego najlepszego.

Wzruszającą częścią uroczystości jubileuszowych było zaprezentowanie przez wieloletnią i cenioną nauczycielkę  szkoły, panią Władysławę Jabłońską,  zgromadzonych  wspomnień  absolwentów  w postaci grubego tomu kroniki, które są również analizą informacji o historii szkoły oraz  jej dotychczasowego dorobku.

Po prezentacji pani Władysława Jabłońska poprosiła uczestników uroczystości o zaśpiewanie  „Roty", a następnie przekazała na ręce pana dyrektora Benedykta Mrozińskiego oraz pani wicedyrektor Małgorzaty Pęcherskiej - Żary księgę  ze wspomnieniami byłych uczniów szkoły
w Kowalewie Pomorskim.

Ważnym  punktem programu jubileuszu było przekazanie przez Burmistrza Miasta  i Gminy p.  Andrzeja Grabowskiego tablicy upamiętniającej 50 - lecie oddania budynku do użytku  na ręce dyrektora szkoły p. Benedyktowi Mrozińskiemu, którą uroczyście przekazał  Samorządowi Uczniowskiemu ze słowami: „Przekazuję w  Wasze ręce  tę tablicę. Wierzę, że  będzie dla was symbolem  i historią".  Uczniowie odpowiedzieli: „W imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej dziękujemy za ten wspaniały dar. Zapewniamy, że tablicę otoczymy czcią i szacunkiem".

Po chwili  Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pani Anna Wardzińska przekazała na ręce dyrektora Benedykta Mrozińskiego tablicę upamiętniającą 30 - lecie nadania imienia, która następnie została przekazana Samorządowi Uczniowskiemu. Tablice zostały zamontowane w holu przy  wejściu głównym do szkoły. Tablice wykonał  w drewnie  artysta rzeźbiarz pan Włodzimierz Hass.

Prowadzące odczytały życzenia przesłane od przyjaciółki i sponsora szkoły pani Mariny Łęgowskiej, wdowy po Honorowym Obywatelu Kowalewa, Panu Janie Łęgowskim. 

Po części oficjalnej wystąpiło czworo absolwentów: Marta Moszczyńska, Katarzyna Golomska, Katarzyna Mul i Jakub Ciesielski, którzy zaistnieli na polskich estradach muzycznych. Zaśpiewali utwory Marka Grechuty i Jonasza Kofty, po czym wręczyli dyrektorowi szkoły pamiątkową tabliczkę z podziękowaniem za możliwości rozwoju swoich talentów i uzdolnień.

W  części artystycznej została przedstawiona autorska inscenizacja z wykorzystaniem fragmentów utworów  Marii Konopnickiej. Występ rozpoczęły  dziewczynki z zespołu FAN przebrane w białe suknie, które zatańczyły do utworu  Antoniego Vivaldiego  „Cztery pory roku - zima". Głównym motywem przestawienia była pojawiająca się tajemnicza, czarna  postać, która ubolewa nad swoim losem i cierpi, a przez to zatrzymuje surową i mroźną zimę, która jest trudnym czasem dla zwierząt, roślin i krasnoludków. Nastrój grozy i strachu potęgowała muzyka filmowa i  pieśni w  wykonaniu „Małego Chóru Wielkich Serc". Zadaniem krasnoludków - postaci w tej inscenizacji, było odkrycie prawdy o czarnej postaci i pocieszenie jej, żeby pozwoliła wrócić wiośnie. Zjawa dzięki czarom odkrywa swoją twarz, ujawnia, że jest Marią Konopnicką i mówi o swoich obawach. Nie chce, żeby jej utwory zostały zapomniane. Dzieci przekonują pisarkę, że wszyscy ją cenią i chcą, żeby była patronką ich szkoły w Kowalewie Pomorskim. Nadchodzi wiosna i wszyscy się cieszą. Radosny nastrój potęgują dzieci z  zespołu tanecznego FAN, które w tęczowych sukienkach wirują w takt  utworu F. Chopina „Wiosna".         

Na koniec  uroczystości prowadzące pani Krystyna Bilska oraz pani Grażyna Majewska złożyły podziękowania panu Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu za honorowy patronat nad uroczystością jubileuszową, sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów święta szkoły, rodzicom, wszystkim pracownikom szkoły, społeczności uczniowskiej za zaangażowanie się w to doniosłe wydarzenie i szanownym gościom za przybycie.

Po  uroczystości goście zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji multimedialnej, wystawy przedstawiającej historię i życie szkoły oraz złożenia pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej.

Przed festynem „ Trzymaj formę" z inicjatywy pana Leszka Grabowskiego, grupa absolwentów naszej szkoły postanowiła umilić dzieciom ten szczególny dzień i zorganizowała dla uczniów klas IV - VI  konkurs - loterię. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 6 pytań dotyczących historii szkoły i jej patronki. Wśród tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie pytania, rozlosowane zostały dwa rowery. Szczęśliwymi posiadaczami zostali: Karolina Piskorska z VI c i Kacper Stankiewicz z IV c. Uczniowie obiecali, że wezmą udział w IV rajdzie rowerowym „Tour de Kowalewo".

Następnie  przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na ręce dyrektora książki z literatury pięknej do biblioteki oraz wielofunkcyjny stół z grami świetlicowymi do świetlicy. Wszystkie te zakupy dokonano ze środków pozyskanych na balu charytatywno - karnawałowym , który odbył się w lutym.

jubileusz_01.jpg
 jubileusz_02.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!