Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II Gminne Igrzyska Sportowe

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II Gminne Igrzyska Sportowe Drukuj
Wpisał: Sekretarz Publicznego Gimnazjum   
30.05.2014

II Gminne Igrzyska Sportowe dla szkół podstawowych są  w tym roku organizowane pod hasłem „Gimnazjum fair play". Są częścią rządowego  PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI  I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ", z którego środki w kwocie 94 670,00zł   pozyskały Renata Faluta-Kaszubowska i Agnieszka Kilińska-Piotrkowska - dyrekcja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.

Gmina Kowalewo Pomorskie wniosła swój wkład własny do projektu w kwocie 17 180,00 złotych.

Warto dodać, że wniosek napisany  przez Publiczne Gimnazjum został sklasyfikowany na 10 miejscu  / na 37 / i jako jedyny z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymał dofinansowanie.

Projekt jest prowadzony dwoma torami:

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.

2. Bezpieczeństwo w szkole.

Pierwszym jego głównym celem jest utworzenie szkolnego radia „Fair play" oraz zakup i montaż radiowęzła w szkole.

Drugi zakłada 2 zadania: Organizację Gminnych Igrzysk Sportowych dla szkół podstawowych oraz doposażenie szkoły w system monitoringu i czujki dymu papierosowego.

Projekt przewiduje środki finansowe na dofinansowanie obozu sportowego dla szkoły zwycięskiej, nagrody rzeczowe dla zawodników, szkół biorących w nim udział oraz organizatora GIS, a także zakup sprzętu sportowego i promocję.

gimnazjum_30_05_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!