Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II Gminne Igrzyska Sportowe

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II Gminne Igrzyska Sportowe Drukuj
Wpisał: Sekretarz Publicznego Gimnazjum   
30.05.2014

II Gminne Igrzyska Sportowe dla szkół podstawowych są  w tym roku organizowane pod hasłem „Gimnazjum fair play". Są częścią rządowego  PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI  I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ", z którego środki w kwocie 94 670,00zł   pozyskały Renata Faluta-Kaszubowska i Agnieszka Kilińska-Piotrkowska - dyrekcja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.

Gmina Kowalewo Pomorskie wniosła swój wkład własny do projektu w kwocie 17 180,00 złotych.

Warto dodać, że wniosek napisany  przez Publiczne Gimnazjum został sklasyfikowany na 10 miejscu  / na 37 / i jako jedyny z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymał dofinansowanie.

Projekt jest prowadzony dwoma torami:

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.

2. Bezpieczeństwo w szkole.

Pierwszym jego głównym celem jest utworzenie szkolnego radia „Fair play" oraz zakup i montaż radiowęzła w szkole.

Drugi zakłada 2 zadania: Organizację Gminnych Igrzysk Sportowych dla szkół podstawowych oraz doposażenie szkoły w system monitoringu i czujki dymu papierosowego.

Projekt przewiduje środki finansowe na dofinansowanie obozu sportowego dla szkoły zwycięskiej, nagrody rzeczowe dla zawodników, szkół biorących w nim udział oraz organizatora GIS, a także zakup sprzętu sportowego i promocję.

gimnazjum_30_05_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!