Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Gmina Kowalewo Pomorskie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Gmina Kowalewo Pomorskie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
03.06.2014

Gmina Kowalewo Pomorskie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF)

 - zaproszenie do konsultacji społecznych; dokumenty strategiczne

W imieniu Firmy DELOITTE BUSINESS CONSULTING SA zapraszamy Państwa do zapoznania się z kluczowymi dokumentami dotyczącymi ZIT  BTOF. Do materiału można zgłaszać uwagi.

Gmina Kowalewo Pomorskie będąc członkiem ZIT wojewódzkiego (obejmującego teren miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie),  zamierza w nowej perspektywie finansowej, rozwiązywać problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne i społeczne występujące na jej terenie.

Ocena przedstawionych dokumentów oraz wniesienie ewentualnych uwag i wniosków będzie miała istotny wpływ na rozwój naszej „małej ojczyzny".

Zgłoszenie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz „Formularz zgłaszania uwag" (adres maila zamieszczony w treści formularza).

Termin zakończenia konsultacji społecznych upływa z dniem 13 czerwca 2014 r. Uwagi, które wpłyną po wyznaczonej dacie końcowej nie będą mogły zostać uwzględnione.

                                                                                               /-/ Andrzej Grabowski

                                                                                Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do udziału - Pobierz

Formularz zgłaszania uwag - Pobierz

Strategia ZIT_29.05.2014 - Pobierz

BTOF_Delimitacja_29.05 - Pobierz

Strategia BTOF 29.05 - Pobierz

Strategia_TOF_2905 - Pobierz

Strategia BOF_2905 - Pobierz

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!