Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Gmina Kowalewo Pomorskie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Gmina Kowalewo Pomorskie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
03.06.2014

Gmina Kowalewo Pomorskie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF)

 - zaproszenie do konsultacji społecznych; dokumenty strategiczne

W imieniu Firmy DELOITTE BUSINESS CONSULTING SA zapraszamy Państwa do zapoznania się z kluczowymi dokumentami dotyczącymi ZIT  BTOF. Do materiału można zgłaszać uwagi.

Gmina Kowalewo Pomorskie będąc członkiem ZIT wojewódzkiego (obejmującego teren miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie),  zamierza w nowej perspektywie finansowej, rozwiązywać problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne i społeczne występujące na jej terenie.

Ocena przedstawionych dokumentów oraz wniesienie ewentualnych uwag i wniosków będzie miała istotny wpływ na rozwój naszej „małej ojczyzny".

Zgłoszenie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz „Formularz zgłaszania uwag" (adres maila zamieszczony w treści formularza).

Termin zakończenia konsultacji społecznych upływa z dniem 13 czerwca 2014 r. Uwagi, które wpłyną po wyznaczonej dacie końcowej nie będą mogły zostać uwzględnione.

                                                                                               /-/ Andrzej Grabowski

                                                                                Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do udziału - Pobierz

Formularz zgłaszania uwag - Pobierz

Strategia ZIT_29.05.2014 - Pobierz

BTOF_Delimitacja_29.05 - Pobierz

Strategia BTOF 29.05 - Pobierz

Strategia_TOF_2905 - Pobierz

Strategia BOF_2905 - Pobierz

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!