Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM RYCHNOWIE MA SWOJEGO PATRONA

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM RYCHNOWIE MA SWOJEGO PATRONA Drukuj
Wpisał: Dyrektor Szkoły Elżbieta Arbart   
06.06.2014

small.jpg 1 czerwca 2014r. był dniem szczególnym dla całej społeczności szkolnej. Tego dnia odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Janusza Korczaka połączone z rozwinięciem sztandaru oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi. Honorowy patronat nad uroczystością objął Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski.

Obchody uświetniła swą obecnością Kompania Honorowa z Centrum Szkolenia Artylerii i  Uzbrojenia w Toruniu oraz Orkiestra Wojskowa  Garnizonu Toruń.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska, która reprezentowała Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka; Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego p. Ryszard Bober; Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski; Starszy wizytator p. Ewa Zabłudowska, reprezentująca Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty; Komendant garnizonu Toruń p. mjr Ireneusz Bandura.

Miło nam było gościć również władze samorządowe, przedstawicieli duchowieństwa, placówek kulturalnych, oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, przedstawicieli służb mundurowych, leśników, Policji i Straży Pożarnej, sołtysów, nauczycieli i nauczycieli emerytowanych na czele z byłym dyrektorem szkoły p. Zygmuntem Szczepańskim, rodziców oraz sponsorów.  W tym szczególnym dniu byli z nami także absolwenci klasy szóstej z roku szkolnego 2012/2013, którzy jako pierwsi zakupili cegiełki z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru oraz dyrekcja wraz z pocztem sztandarowym z zaprzyjaźnionego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

 Niedzielna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową. Podczas mszy sprawowanej przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Małgorzaty ks. kan. Benedykta Drewka nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły.

Kolejna część uroczystości przy narracji p. kpt. Mariusza Wysockiego z CSAiU  rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości pododdziału do nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Po czym przy dźwiękach hymnu państwowego poczet flagowy wystawiony przez OSP Wielkie Rychnowo wciągnął flagę na maszt.

Jako pierwsza witając zaproszonych gości wystąpiła dyrektor szkoły p. Elżbieta Arbart. W szczególnie ciepłych słowach powitała zgromadzone dzieci, składając im jednocześnie najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka.  Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jerzy Orłowski odczytał tekst uchwały o nadaniu szkole imienia Janusza Korczaka i przekazał ją na ręce dyrektora szkoły.  Uczestników uroczystości z sylwetką patrona zapoznali uczniowie klasy szóstej: Maria Olejnik i Jakub Kamiński.

Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Murzynowska- Lipińska dokonała odczytania aktu ufundowania  i nadania sztandaru dla naszej szkoły oraz wręczyła go dyrekcji szkoły. 

Po tym wzruszającym momencie nastąpiło wbijanie poprzez fundatorów symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru.  Następnie sztandar szkoły został przekazany przez poczet sztandarowy rodziców w składzie: Kamila Pruska, Jacek Walenciak i Aleksandra Sęk dyrektorowi szkoły p. Elżbiecie Arbart.  Pani dyrektor przekazała go społeczności szkolnej na ręce pocztu sztandarowego uczniów w składzie: Kinga Derewecka, Daniel Śliwka i Weronika Gręźlikowska. Prezentacji sztandaru wszystkim zgromadzonym dokonały p. Dorota Olszewska i p. Małgorzata Szczepańska - Zillmann.  Kolejnym ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Po ślubowaniu głos zajęli zaproszeni goście. Jako pierwsza wystąpiła Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska, następnie głos zabrali: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Murzynowska - Lipińska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego p. Ryszard Bober oraz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty p. Ewa Zabłudowska.

Na zakończenie uroczystości przekazania sztandaru została zaprezentowana „Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego", po czym asysta honorowa wraz z orkiestrą wojskową i pocztami sztandarowymi opuściła plac apelowy.

Następnie goście zaproszeni udali się do budynku szkoły celem odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły. Tablica została wykonana przez rzeźbiarza p. Włodzimierza Hass.  Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska przy udziale: Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzeja Grabowskiego, Dyrektora szkoły p. Elżbiety Arbart, Przewodniczącej Rady Rodziców p. Małgorzaty Murzynowskiej - Lipińskiej oraz Fundatora tablicy i ściany dekoracyjnej p. Zbigniewa Trejderowskiego Prezesa Firmy CONKRET. Asystę przy tablicy  pamiątkowej pełnili uczniowie klasy szóstej: Julia Scheffler i Radosław Młodziński.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na salę gimnastyczną, gdzie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie odśpiewano hymn Kowalewa Pomorskiego. Narratorem tej części uroczystości była p. Małgorzata Szczepańska - Zillmann.

Następnie Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Arbart podziękowała przybyłym gościom i osobom, które szczególnie zasłużyły się w przygotowanie uroczystości wręczając pamiątkowe płaskorzeźby z wizerunkiem Janusza Korczaka wykonane również przez p. Włodzimierza Hass. Pamiątkową płaskorzeźbę z wizerunkiem patrona oraz herbem Gminy Kowalewo Pomorskie i dedykacją dla Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka dyrektor szkoły przekazała na ręce p. Sędzi Anny Marii Wesołowskiej.

Mniejsze pamiątkowe płaskorzeźby z wizerunkiem patrona otrzymali:

- Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska - Społeczny Rzecznik  Praw Dziecka

- Pan Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

- Pani Ewa Zabłudowska Starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu

- Pan mjr Ireneusz Bandura - Komendant Toruńskiego Garnizonu

- Ks. kan. Benedykt Drewek - Proboszcz Parafii Wielka Łąka

- Pan Zygmunt Szczepański- Emerytowany Dyrektor Szkoły

- Pani Małgorzata Murzynowska - Lipińska - Przewodnicząca Rady Rodziców

- Pan Zbigniew Trejderowski - Prezes Firmy CONKRET

- Pan Zbigniew Krasicki - Prezes Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim

-  Pan Marian Krych Prezes UKS „SOKÓŁ" Wielkie Rychnowo

-  Pan Piotr Strzelecki Prezes OSP Wielkie Rychnowo i Sołtys wsi Borówno

- Pan Zdzisław Czarnomski - Sołtys wsi Wielkie Rychnowo

-  Pani Barbara Niewidział Dyrektor MGOK w Kowalewie Pomorskim

-  Pani Barbara Wasiluk - Dyrektor Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Golubiu - Dobrzyniu.

- Pan podpułkownik rezerwy Tadeusz Szydłowski. 

-  Pani Maria Kluz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  im. Janusza Korczaka w Toruniu

- Pani Katarzyna Kojtka - projektantka logo szkoły

- Michał Walenciak - absolwent naszej szkoły.

Po tym miłym i serdecznym geście uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny przybliżający postać Janusza Korczaka - patrona naszej szkoły.

Dopełnieniem tej uroczystości była uczniowska inscenizacja powieści Janusza Korczaka pt. Król Maciuś Pierwszy, która ukazała uniwersalne wartości, jakimi należy się kierować, dbając o dobro i podmiotowość dziecka. Przedstawienie otrzymało owacje na stojąco, a mali aktorzy mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po tych emocjonujących chwilach wszyscy otrzymali upominki okolicznościowe oraz udali się na poczęstunek. Podczas zwiedzania szkoły można było wpisać się do księgi pamiątkowej oraz zapoznać się z dotychczasową historią placówki przedstawioną w kronikach szkolnych. Postać patrona zaprezentowana była poprzez przygotowaną przez uczniów szkoły prezentację multimedialną, a także szereg wystaw przedstawionych na specjalnie przygotowanych tablicach.  Z tej okazji również wydany został pamiątkowy folder oraz specjalny numer gazetki szkolnej Rychnowiaczek pt.: „ Mały Przegląd".

I tak ten dzień rozpoczął nową kartę historii Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

W tym miejscu Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Szczególne podziękowania należą się: władzom samorządowym na czele z Burmistrzem Miasta p. Andrzejem Grabowskim, Panu Jackowi Dębskiemu; wszystkim sołtysom, OSP              w Wielkim Rychnowie; Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury; Dyrekcjom placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie, Posterunkowi Policji w Kowalewie Pom.; księżom z parafii z których uczniowie uczęszczają do naszej szkoły; p. Annie Mytlewskiej; Radzie Rodziców, wszystkim pocztom sztandarowym, sponsorom, pracownikom szkoły  oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i uświetnienia tak  historycznego wydarzenia dla naszej szkoły.

a.jpg
 b.jpg
 c.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!