Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.06.2014

nie_zblizaj_sie_000_09_06_12.jpgPod takim tytułem odbywa się IV ogólnopolska edycja konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi" organizowanego przez KRUS. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Do konkursu na etapie wojewódzkim nadesłano 600 prac plastycznych. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa to klasy 0-III, II grupa to klasy IV-VI. W grupie II najlepiej pracę plastyczną wykonała uczennica Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach (gm. Kowalewo Pom.) Natalia Dąbrowska, która od początku uczestniczy w tym konkursie. W roku 2012 jej praca również zwyciężyła. Opiekunką Natalii jest nauczyciel plastyki Katarzyna Lewandowska.

W dniu 2 czerwca br. organizatorzy: p. Agnieszka Kopczyńska z KRUS Grudziądz i p. Tadeusz Ziółkowski z Kuj. Pom. Izby Rolniczej wręczyli uzdolnionej uczennicy list gratulacyjny i nominację na szczebel krajowy. To wyjątkowe wydarzenie było niespodzianką dla Natalii i miało miejsce w czasie szkolnych rozgrywek sportowych. Gratulacje Natalii złożyli również m.in. dyrektor Renata Kałuża, Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radny Jarosław Lewandowski, nauczyciel plastyki oraz

koleżanki i koledzy, którzy wierzą, że również w sejmie Natalia wykosi konkurentów i odbierze pierwszą nagrodę. Tego jej wszyscy życzymy.

nie_zblizaj_sie_001_09_06_12.jpg
nie_zblizaj_sie_002_09_06_12.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!