Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Samorząd przyjazny szkole

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Samorząd przyjazny szkole Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.06.2014

small.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie otrzymał tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów". Przyznało to wyróżnienie nam Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności za realizację programu Szkoła Ucząca Się (SUS).

Uroczyste wręczenie tytułu miało miejsce 6 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość i cały program swoim patronatem objęła pierwsza dama Anna Komorowska. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski odbierając wyróżnienie podkreślał konieczność ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły, bo bez tego nie jest możliwa żadna pozytywna zmiana w szkole. To nie tylko zapewnienie warunków organizacyjnych do rozwoju oświaty, ale także na realizację nowych koncepcji kształcenia.

Program Szkoła Ucząca Się realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Wdrażany jest od czterech lat w jednej z klas (obecnie IVA). Szczegóły na stronie http://sp.kowalewopomorskie.pl/ocenianie/ocenianie.pdf

Szkoła Ucząca Się (SUS) to program realizowany od 2000r. dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierające zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadzają ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspierają współpracę nauczycieli w zespołach. Dążą do poprawy jakości polskich szkół, efektywnego pomagania uczniom w zdobywaniu wiedzy poprzez szkolenia, warsztaty dla rad pedagogicznych, konferencje dla dyrektorów i nauczycieli, kursy internetowe i studia podyplomowe.

Do tej pory w programach SUS i SUS-OK  uczestniczyło 715 szkół i prawie 18 tysięcy nauczycieli. 

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!