Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR Drukuj
Wpisał: Maria Wiśniewska Kierownik BP ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu   
13.06.2014

arimr_logo_000_13_06_14.jpgPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross informuje, że z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Działania PROW 2007-2013

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),

 • Modernizacja gospodarstw rolnych (121),

 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)

(Centrum Doradztwa Rolniczego)

 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),

 • Program rolnośrodowiskowy (214),

 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),

 • Grupy producentów rolnych (142),

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)


w zakresie:

a) prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

b) prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

c) wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

d) przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,

e) przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

f) spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,

Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw

w zakresie:

 1. wprowadzania zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw,

 2. przygotowywania programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzania do nich zmian,

 3. przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej,

 4. prawidłowości dokumentowania realizacji inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania,

 5. przygotowywania działań w odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub postępowania o przyznanie pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań,

 6. przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

 7. spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,


Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnych usług doradczych dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR można uzyskać w Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w ARiMR.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!