Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR Drukuj
Wpisał: Maria Wiśniewska Kierownik BP ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu   
13.06.2014

arimr_logo_000_13_06_14.jpgPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross informuje, że z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Działania PROW 2007-2013

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),

 • Modernizacja gospodarstw rolnych (121),

 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)

(Centrum Doradztwa Rolniczego)

 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),

 • Program rolnośrodowiskowy (214),

 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),

 • Grupy producentów rolnych (142),

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)


w zakresie:

a) prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

b) prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

c) wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

d) przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,

e) przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

f) spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,

Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw

w zakresie:

 1. wprowadzania zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw,

 2. przygotowywania programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzania do nich zmian,

 3. przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej,

 4. prawidłowości dokumentowania realizacji inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania,

 5. przygotowywania działań w odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub postępowania o przyznanie pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań,

 6. przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

 7. spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,


Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnych usług doradczych dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR można uzyskać w Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w ARiMR.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!