Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Modernizacja dróg gminnych na półmetku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Modernizacja dróg gminnych na półmetku Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
20.06.2014
mod_drog_na_pol_000_20_06_14.jpgW wyniku ogłoszonego przez samorząd gminy przetargu nieograniczonego, wykonawca Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa rozpoczął roboty budowlane związane z przebudową dróg. Zgodnie z zawartą umową dokona on przebudowy następujących dróg gminnych:
  • Srebrniki Lądy;

  • Wielka Łąka - Szewa;

  • Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór.

Całkowity koszt robót budowlanych związanych z przebudową w/w dróg wyniesie ponad 2 mln 600 tys zł. Do wskazanej kwoty, którą samorząd gminy pokrywa, zostaną również doliczone koszty wznowienia granic geodezyjnych, opracowania dokumentacji technicznej oraz inspektora nadzoru.
    Na realizację przebudowy drogi gminnej Srebrniki Lądy Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 80.000,00 zł.


    W miejscowości Srebrniki na podbudowie z kruszywa zostanie wykonana nawierzchnia metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Także droga gminna Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór zostanie wykonana w tej technologii.

 

mod_drog_na_pol_001_20_06_14.jpg
mod_drog_na_pol_002_20_06_14.jpg
 
   Droga gminna Wielka Łąka - Szewa zostanie wykonana w części z destruktu asfaltowego oraz w części metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami.
mod_drog_na_pol_003_20_06_14.jpg
mod_drog_na_pol_004_20_06_14.jpg
   Zgodnie z przyjętymi założeniami przebudowa w/w dróg powinna zostać wykonana w dwóch etapach. Ostateczny termin zakończenia drugiego etapu robót budowlanych został ustalony do dnia 30 czerwca 2015 r.     

   Ponadto, zgodnie z postanowieniami zawartej w 2013 r. umowy, w/w wykonawca zakończył realizację drugiego etapu ul. Kościuszki w Kowalewie Pom. Do 30 czerwca br. zakończy także przebudowę drogi gminnej Borówno - Wielkie Rychnowo. Realizacja tych zadań następuje w ramach udzielonej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

mod_drog_na_pol_005_20_06_14.jpg
mod_drog_na_pol_006_20_06_14.jpg
mod_drog_na_pol_007_20_06_14.jpg
mod_drog_na_pol_008_20_06_14.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!