Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
20.06.2014
inf_o_utworz_pszo_000_20_06_14.jpgInformacja o pomocy uzyskanej z WFOŚiGW w Toruniu na utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
Informujemy, że punkt selektywnej zbiórki odpadów działający w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim został utworzony i wyposażony dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 65.978,45 zł. Na podstawie umowy z dn. 13.08.2013r. WFOŚiGW w Toruniu udzielił Gminie Kowalewo Pomorskie pożyczki w wysokości 49.483,84 zł. Dzięki niej możliwe było zakupienie pojemników i kontenerów, w których umieszczane są odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Należą do nich:

  • przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia oraz popiół i żużel powstały w procesie spalania,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe,

  • zużyte opony,

  • odpady zielone, które ulegają biodegradacji.

Szczegółowe ilości w/w odpadów, które można przekazać do PSZOK określone zostały w uchwale nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Pragniemy przypomnieć, że odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie do PSZOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie naszej gminy oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

inf_o_utworz_pszo_001_20_06_14.jpg
 inf_o_utworz_pszo_002_20_06_14.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!