Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
20.06.2014
inf_o_utworz_pszo_000_20_06_14.jpgInformacja o pomocy uzyskanej z WFOŚiGW w Toruniu na utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
Informujemy, że punkt selektywnej zbiórki odpadów działający w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim został utworzony i wyposażony dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 65.978,45 zł. Na podstawie umowy z dn. 13.08.2013r. WFOŚiGW w Toruniu udzielił Gminie Kowalewo Pomorskie pożyczki w wysokości 49.483,84 zł. Dzięki niej możliwe było zakupienie pojemników i kontenerów, w których umieszczane są odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Należą do nich:

  • przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia oraz popiół i żużel powstały w procesie spalania,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe,

  • zużyte opony,

  • odpady zielone, które ulegają biodegradacji.

Szczegółowe ilości w/w odpadów, które można przekazać do PSZOK określone zostały w uchwale nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Pragniemy przypomnieć, że odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie do PSZOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie naszej gminy oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

inf_o_utworz_pszo_001_20_06_14.jpg
 inf_o_utworz_pszo_002_20_06_14.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!