Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Program Rewitalizacji Miast - zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Program Rewitalizacji Miast - zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
23.06.2014

W imieniu Firmy DORFIN sp. z o.o. - która opracowuje „Program Rewitalizacji Miast", będący częścią realizowanego przez firmę DELOITTE „Programu działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" - zapraszam Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym  nt. potrzeb rewitalizacyjnych umożliwiającym zgłoszenie pomysłów dotyczących poprawy warunków życia w mieście.

Gmina Kowalewo Pomorskie będąc członkiem ZIT wojewódzkiego (obejmującego teren miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie),  zamierza w nowej perspektywie finansowej, rozwiązywać problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne i społeczne występujące na jej terenie.

Propozycje projektów na działania rewitalizacyjne będą miały istotny wpływ na jakość życia w mieście oraz jego estetykę.

Zgłoszenie pomysłów będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz „Formularz kwestionariusza ankiety" (kliknij w link „Formularz kwestionariusza ankiety" i wypełnij ankietę on-line do dnia 30.06.2014 r.).

Załącznik -Pobierz  

Z poważaniem 

/-/ Andrzej Grabowski

                                                                                Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!