Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Program Rewitalizacji Miast - zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Program Rewitalizacji Miast - zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
23.06.2014

W imieniu Firmy DORFIN sp. z o.o. - która opracowuje „Program Rewitalizacji Miast", będący częścią realizowanego przez firmę DELOITTE „Programu działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" - zapraszam Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym  nt. potrzeb rewitalizacyjnych umożliwiającym zgłoszenie pomysłów dotyczących poprawy warunków życia w mieście.

Gmina Kowalewo Pomorskie będąc członkiem ZIT wojewódzkiego (obejmującego teren miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie),  zamierza w nowej perspektywie finansowej, rozwiązywać problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne i społeczne występujące na jej terenie.

Propozycje projektów na działania rewitalizacyjne będą miały istotny wpływ na jakość życia w mieście oraz jego estetykę.

Zgłoszenie pomysłów będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz „Formularz kwestionariusza ankiety" (kliknij w link „Formularz kwestionariusza ankiety" i wypełnij ankietę on-line do dnia 30.06.2014 r.).

Załącznik -Pobierz  

Z poważaniem 

/-/ Andrzej Grabowski

                                                                                Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!