Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja w sprawie progów zwalniających w ulicy Fosa Jagiellońska

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja w sprawie progów zwalniających w ulicy Fosa Jagiellońska Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
25.06.2014

progi_27_06_2014.jpgZasady umieszczania progów zwalniających reguluje załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spr. szczegółowych warunków technicznych i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Można je stosować na obszarze zabudowanym, wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca.

Argumentem bezpośrednio wynikającym z wyżej określonych przepisów, który przemawia za tym, aby na wskazanej ulicy nie wykonywać tych progów jest to, iż niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego, policji itp. Zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu w tym rejonie, zastosowanie progów stanowić będzie utrudnienie w poruszaniu się pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, poprzez uniemożliwienie sprawnego i szybkiego dotarcia do miejsca zdarzenia wymagającego pomocy lub interwencji.

Ponadto, do negatywnych skutków montażu progów zwalniających możemy zaliczyć:

-        zwiększenie hałasu i drgań w okolicy - szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego progu,

-        ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,

-        zagrożenie dla rowerzystów, którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami jednośladowymi,

-        negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze - sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,

-        utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów listwowych przy odśnieżaniu,

-        utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi,

-        częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi.

W związku z kolejnym wnioskiem o umieszczenie progów zwalniających w ulicy Fosa Jagiellońska informujemy, że już na etapie przebudowy w/w ulicy informowano mieszkańców, iż nie przewiduje się wprowadzenia progów.

Ponadto informujemy, że zwróciliśmy się do Kierownika Posterunku Policji o wzmożenie kontroli na tym odcinku.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!