Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja w sprawie progów zwalniających w ulicy Fosa Jagiellońska

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja w sprawie progów zwalniających w ulicy Fosa Jagiellońska Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
25.06.2014

progi_27_06_2014.jpgZasady umieszczania progów zwalniających reguluje załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spr. szczegółowych warunków technicznych i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Można je stosować na obszarze zabudowanym, wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca.

Argumentem bezpośrednio wynikającym z wyżej określonych przepisów, który przemawia za tym, aby na wskazanej ulicy nie wykonywać tych progów jest to, iż niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego, policji itp. Zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu w tym rejonie, zastosowanie progów stanowić będzie utrudnienie w poruszaniu się pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, poprzez uniemożliwienie sprawnego i szybkiego dotarcia do miejsca zdarzenia wymagającego pomocy lub interwencji.

Ponadto, do negatywnych skutków montażu progów zwalniających możemy zaliczyć:

-        zwiększenie hałasu i drgań w okolicy - szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego progu,

-        ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,

-        zagrożenie dla rowerzystów, którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami jednośladowymi,

-        negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze - sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,

-        utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów listwowych przy odśnieżaniu,

-        utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi,

-        częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi.

W związku z kolejnym wnioskiem o umieszczenie progów zwalniających w ulicy Fosa Jagiellońska informujemy, że już na etapie przebudowy w/w ulicy informowano mieszkańców, iż nie przewiduje się wprowadzenia progów.

Ponadto informujemy, że zwróciliśmy się do Kierownika Posterunku Policji o wzmożenie kontroli na tym odcinku.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!