Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow BIWAK ZUCHOWY WIOSKA SMERFÓW

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BIWAK ZUCHOWY WIOSKA SMERFÓW Drukuj
Wpisał: Ilona Plewa   
26.06.2014

small.jpgW dniach 18-20.06.2014 r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim zorganizowany został biwak zuchowy „Wioska Smerfów". W biwaku udział wzięły gromady zuchowe działające na terenie Hufca Golub-Dobrzyń - „Pogromcy Gargamela" z Kowalewa Pomorskiego i „Piorunki" z Golubia-Dobrzynia.

Nazwa biwaku związana była ze sprawnością „Smerf", którą docelowo zuchy miały zdobyć. Wybór nie był przypadkowy, ponieważ ta sprawność właśnie pozwala dostrzec różnice międzyludzkie na przykładzie Smerfów, uczy szacunku, tolerancji i z pewnością integruje.

Cykl sprawności zespołowej realizowany był w ciągu całego biwaku. W jego ramach realizowane były różne formy pracy m.in. gawęda, zabawa tematyczna (zabawa w „coś" lub w „kogoś"), gry i ćwiczenia, majsterka, piosenki i pląsy, gra terenowa, zuchowy zwiad, obrzędy i tajemnice.

„Pogromcy Gargamela" oraz „Piorunki" zapoznały się z obrzędowością oraz zwyczajami smerfów. Nadały sobie smerfne imię, charakteryzujące jego cechy szczególne i charakter. Zuchy w ten sposób ukazały, że każdy ma własne zainteresowania, że jest wyjątkowy i choć różnią się od siebie osobowością, jednak akceptują się, tworząc zgodną „rodzinę" jak w wiosce smerfów.

Na smerfnym dziedzińcu odbyło się obrzędowe świeczkowisko, przypominające formą tradycyjne ognisko, którego motywem przewodnim była „przyjaźń".

Zuchy uczestniczyły również w mszy św. oraz szły w procesji z okazji „Bożego Ciała", uznając to za swój obowiązek, ponieważ „Zuch kocha Boga i Polskę".

Podczas biwaku „Piorunki" złożyły „Obietnicę Zuchową".

Wszystkie zuchy brały udział w grze terenowej, podczas której musiały zdobyć zaproszenie na przyjęcie urodzinowe złego czarownika Gargamela.

Z tym zaproszeniem uczestnicy biwaku udali się na urodziny do Gargamela, na którym było ognisko z kiełbaskami, pląsy, zabawy i śpiewy.

Zorganizowane zostały również zajęcia plastyczne, na których zuchy wykonały „smerfową czapkę" techniką origami oraz swój „smerfny portret".

Zuchy podczas biwaku przeżyły niesamowitą przygodę, stymulując wyobraźnię i pobudzając do twórczego myślenia. Mogły swobodnie bawić się ze swoimi rówieśnikami, wykazywały się własną inicjatywą i samodzielnością. Podpierając się przykładami smerfowych bohaterów, które postępują zgodnie z „Prawem Zucha"- przypominały sobie jak je przestrzegać.

Biwak zakończył się apelem, na którym wręczone zostały w pełni zasłużone sprawności oraz pamiątkowe smerfiki i plakietki.

Dziękuję za wsparcie ze strony dyrekcji szkoły, p. M. Balcerek oraz pracowników obsługi w organizacji biwaku.

CZUWAJ!

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!