Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zebranie wiejskie w Wielkim Rychnowie, czyli czy czekają nas powtórki przedwyborczych obietnic?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zebranie wiejskie w Wielkim Rychnowie, czyli czy czekają nas powtórki przedwyborczych obietnic? Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.06.2014

small.jpgSpołeczność wsi Wielkie Rychnowo w dniu 24 czerwca br. na zebraniu podsumowała pierwsze półrocze mijającego 2014r. Omówiono wydatki na utrzymanie dróg, chodników i świetlicy wiejskiej. Podziękowano burmistrzowi za sfinansowanie w ¾ kosztów odśnieżania dróg wiejskich, przez co budżet sołecki może wykonać inne prace związane z modernizacją dróg osiedlowych.

W minionych dwóch latach wieś Wielkie Rychnowo przechodzi swoisty boom inwestycyjny. Za ponad 4mln.zł. zrealizowano kilka poważnych zadań, m.in. kanalizację, ułożenie destruktu na drodze na Kamionki, kostki polbrukowej na drodze pierwszej w lewo za torami, budowę garażu wraz z wieżą strażacką, modernizacja świetlicy wiejskiej czy I etap budowy boiska sportowego wraz z bieżnią. Jeszcze w tym roku planowane jest opracowanie dokumentacji na modernizację kostką polbrukową drogi osiedlowej za WDK do ośrodka zdrowia. Również lokalna szkoła podstawowa przeżywała podniosłe chwile. Otrzymała patrona i sztandar szkoły. Było to wydarzenie ważne dla całej wsi- informował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Mieszkańcy z zadowoleniem podkreślali tempo prac na drodze w kierunku Kamionek. Jeśli aura będzie sprzyjała to inwestycja, która powinni trwać do końca VI 2015r. zakończy się wcześniej. W dyskusji wskazywali również potrzebę poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych (w kierunku Mlewca i Marian) i infrastruktury im przyległej czyli rowów melioracyjnych.

Obecny na spotkaniu radny powiatowy Jarosław Molendowski poinformował, że budżet powiatu stać tylko na cząstkowe łatanie dziur. Natomiast remont poprzez zmianę nawierzchni powinien obejmować całe odcinki dróg, a nie tylko kawałki. Kilkakrotnie podkreślał fakt przystąpienia przez starostwo do opracowania dokumentacji na budowę chodnika w centrum wsi do osiedla Mlewieckiego. Przekazaną informację przyjęto z zadowoleniem, ale i z dużą rezerwą.

Cztery lata temu, przed poprzednimi wyborami, w tym samym miejscy pan Kwiatkowski (starosta) i pan Boluk Sobolewski (obecny wicestarosta) obiecywali już budowę chodnika z Wielkiej Łąki aż do Wielkiego Rychnowa. Minęły cztery lata i nic. Oby teraz nie było tak samo- podkreślał mieszkaniec (dane personalne znane uczestnikom zebrania)- Pamiętam jak już dawno burmistrz Grabowski zachęcał, aby chodnik budować wzdłuż całej drogi powiatowej, czyli od Wielkiej Łąki do Mlewca. Też byliśmy za tym.

Również do informacji o budowie chodników i modernizacji dróg powiatowych odniósł się burmistrz miasta.

Całym sercem popieram budowę chodników, bo to nie tylko poprawa bezpieczeństwa pieszych, ale i kierowców. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie był pionierem w tej dziedzinie. Mamy chodniki wzdłuż drogi krajowej, wojewódzkich i gminnych. Najtrudniej buduje się je przy drogach powiatowych. Nasza Rada Miejska przyjęła w 2009r. harmonogram budowy chodników przy drogach powiatowych, gdzie samorząd gminny deklarował chęć partycypowania w kosztach. Propozycje wskazywały swoimi uchwałami zebrania wiejskie, bo mieszkańcy najlepiej znają lokalne potrzeby i zagrożenia. Podpisano wówczas kilka porozumień i deklaracji m.in. na chodnik w Sierakowie i w Kiełpinach, które już teraz, nie z naszej winy, trafiły do kosza. Natomiast Powiat sam, nie uwzględniając naszego stanowczego sprzeciwu wymienił chodnik po jednej stronie ul. 1-go Maja, pomimo, że wiedział iż w czasie modernizacji drogi powiatowej właśnie w 2014r. będzie chodnik całkowicie rozebrany. Należy tu podkreślić, że realizowanie inwestycji w innych miejscach wymaga zmian nie tylko uchwał zebrań wiejskich, ale i uchwały rady, w której ujęty jest m.in. chodnik od ronda w Rychnowie do torów kolejowych w Marianach. Również najgorzej wyglądają drogi powiatowe. Słuszna jest polityka remontowania konkretnych dróg w całości, ale to właśnie Starostwo Powiatowe rozpoczęło przed poprzednimi wyborami samorządowymi remont drogi w Kiełpinach, który urwał się po 1 kilometrze. Nowa nawierzchnia „nie dotarła" nawet do centrum wsi. Pomimo płomiennych deklaracji ówczesnych notabli i kandydatów na radnych powiatowych nie ma tam drogi, nie ma chodnika, a pozostały zawiedzione oczekiwania. Podobnie jak mieszkańcy Wielkiego Rychnowa mam nadzieję, że historia się nie powtórzy i wyciągniemy z niej odpowiednie wnioski- uzasadniał swoje obawy Burmistrz Grabowski.

Obecna na spotkaniu radna powiatowa Elżbieta Arbart, jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie podkreślała, że jako jedyna radna z gminy Kowalewo Pomorskie publicznie na sesjach powiatowych zgłasza wnioski o modernizację dróg, wykaszanie rowów czy naprawę poboczy. Niestety działając w pojedynkę brak jej siły przebicia. Serdecznie podziękowała wszystkim mieszkańcom za wsparcie i pomoc przy organizacji uroczystości nadania patrona szkole i rozwinięcia sztandaru.

 1.jpg
 2.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!