Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Ewa Kaczmarek   
01.07.2014
Informacja dot. możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

Osoby zainteresowane  przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne mogą składać wnioski na kolejny rok szkolny

w terminie od 16.08.2014 r. do 15.09.2014 r.

Jest to pomoc wyłącznie o charakterze edukacyjnym

w celu zmniejszenia barier w dostępie do edukacji dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym.

 

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku można pobrać ze strony internetowej

Urzędu Miejskiego

w zakładce e-Urząd - Karty usług -

Referat Organizacyjny- formularze OR-02S i OR-02S-1

 

lub osobiście w Referacie Organizacyjnym- biuro nr 4
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!