Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz materiałów wielkogabarytowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz materiałów wielkogabarytowych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
02.07.2014

small_obrazek_02_07_2014.jpgInformujemy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na 2014r., od 1 lipca b.r. z nieruchomości zlokalizowanych na terenach wiejskich naszej gminy odbierane będą meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wywóz w/w odpadów z posesji położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie przewidziany jest w okresie od 29 do 31 lipca b.r. Szczegółowe terminy wywozu dostępne są w zakładce "Nowe zasady gospodarowania odpadami".

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2014

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz w odpadami wielkogabarytowymi należy wystawić przed posesję lub w widocznym i dostępnym miejscu w dniu odbioru do godziny 7:30.

Jednocześnie przypominamy, że odpady o których mowa powyżej można również nieodpłatnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom w godzinach pracy ZGKiM Sp. z o.o., po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Kowalewo Pom. oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!