Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
09.07.2014

small_obrazek_02_07_2014.jpgInformujemy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na 2014r., od 1 lipca b.r. z nieruchomości zlokalizowanych na terenach wiejskich naszej gminy odbierane będą meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wywóz w/w odpadów z posesji położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie przewidziany jest w okresie od 29 do 31 lipca b.r. Szczegółowe terminy wywozu dostępne są w zakładce "Nowe zasady gospodarowania odpadami".

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2014

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz w odpadami wielkogabarytowymi należy wystawić przed posesję lub w widocznym i dostępnym miejscu w dniu odbioru do godziny 7:30.

Jednocześnie przypominamy, że odpady o których mowa powyżej można również nieodpłatnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom w godzinach pracy ZGKiM Sp. z o.o., po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Kowalewo Pom. oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!