Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szczepanowska   
09.07.2014

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.), od  dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

 Ustawodawca definiuje odbiorcę wrażliwego  energii elektrycznej jako osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W związku z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r.  w sprawie wysokości dodatku energetycznego,  wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego :

  • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc
  • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc
  • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc

Kwoty obowiązują od 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r.

Aby uzyskać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski o dodatek energetyczny do pobrania w Urzędzie Miejskim w  Kowalewie  Pomorskim,
ul. Św. Mikołaja 5 (Ref. GKiM biuro. nr 7)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!