Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szczepanowska   
09.07.2014

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.), od  dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

 Ustawodawca definiuje odbiorcę wrażliwego  energii elektrycznej jako osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W związku z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r.  w sprawie wysokości dodatku energetycznego,  wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego :

  • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc
  • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc
  • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc

Kwoty obowiązują od 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r.

Aby uzyskać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski o dodatek energetyczny do pobrania w Urzędzie Miejskim w  Kowalewie  Pomorskim,
ul. Św. Mikołaja 5 (Ref. GKiM biuro. nr 7)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!