Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Prace remontowe w toku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Prace remontowe w toku Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
11.07.2014
prace_remontowe_11_11_07_14.jpgW dniu 08.07.2014 r. rozpoczęły się kolejne prace remontowe na terenie gminy. Na podstawie zawartej umowy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. wykona remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Kikół w miejscowości Kowalewo Pomorskie, ul. Odrodzenia. Stare i zniszczone płytki chodnikowe na odcinku od ul. Drzymały do ul. Gł. Dworzec zostaną zastąpione kostką brukową.

Zadanie to realizowane jest wspólnie z Zarządcą Drogi Wojewódzkiej. Na podstawie zawartego porozumienia, zarządca drogi zabezpiecza materiał niezbędny do realizacji zadania, gmina zaś pokrywa koszty robocizny.

prace_remontowe_21_11_07_14.jpg
prace_remontowe_22_11_07_14.jpg

 

Niebawem nową nawierzchnię zyskają również drogi gminne Srebrniki Lądy, Wielka Łąka - Szewa oraz Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór.

Zgodnie z przyjętymi założeniami przebudowa w/w dróg powinna zostać wykonana w dwóch etapach. Ostateczny termin zakończenia drugiego etapu robót budowlanych został ustalony do dnia 30 czerwca 2015 r. Niemniej, dzięki przychylności wykonawcy, podbudowa dróg z kruszywa łamanego została wykonana już na całych odcinkach. Na odcinku ok. 0,6km drogi w Wielkim Rychnowie został już położony nowy dywanik.

Wyrażamy nadzieję, że w ramach dobrze układającej się współpracy, wykonawca przychyli się do wniosku mieszkańców i zrealizuje zadanie jeszcze w roku bieżącym.

Na realizację przebudowy drogi gminnej Srebrniki Lądy Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 80.000,00 zł.

prace_remontowe_31_11_07_14.jpg
prace_remontowe_32_11_07_14.jpg
prace_remontowe_33_11_07_14.jpg
prace_remontowe_34_11_07_14.jpg

Ponadto, zgodnie z postanowieniami zawartej w 2013 r. umowy, w/w wykonawca zakończył realizację drugiego etapu ul. Kościuszki w Kowalewie Pom oraz przebudowę drogi gminnej Borówno - Wielkie Rychnowo. Realizacja tych zadań następuje w ramach udzielonej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

prace_remontowe_41_11_07_14.jpg
prace_remontowe_42_11_07_14.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!