Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Prace remontowe w toku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Prace remontowe w toku Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
11.07.2014
prace_remontowe_11_11_07_14.jpgW dniu 08.07.2014 r. rozpoczęły się kolejne prace remontowe na terenie gminy. Na podstawie zawartej umowy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. wykona remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Kikół w miejscowości Kowalewo Pomorskie, ul. Odrodzenia. Stare i zniszczone płytki chodnikowe na odcinku od ul. Drzymały do ul. Gł. Dworzec zostaną zastąpione kostką brukową.

Zadanie to realizowane jest wspólnie z Zarządcą Drogi Wojewódzkiej. Na podstawie zawartego porozumienia, zarządca drogi zabezpiecza materiał niezbędny do realizacji zadania, gmina zaś pokrywa koszty robocizny.

prace_remontowe_21_11_07_14.jpg
prace_remontowe_22_11_07_14.jpg

 

Niebawem nową nawierzchnię zyskają również drogi gminne Srebrniki Lądy, Wielka Łąka - Szewa oraz Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór.

Zgodnie z przyjętymi założeniami przebudowa w/w dróg powinna zostać wykonana w dwóch etapach. Ostateczny termin zakończenia drugiego etapu robót budowlanych został ustalony do dnia 30 czerwca 2015 r. Niemniej, dzięki przychylności wykonawcy, podbudowa dróg z kruszywa łamanego została wykonana już na całych odcinkach. Na odcinku ok. 0,6km drogi w Wielkim Rychnowie został już położony nowy dywanik.

Wyrażamy nadzieję, że w ramach dobrze układającej się współpracy, wykonawca przychyli się do wniosku mieszkańców i zrealizuje zadanie jeszcze w roku bieżącym.

Na realizację przebudowy drogi gminnej Srebrniki Lądy Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 80.000,00 zł.

prace_remontowe_31_11_07_14.jpg
prace_remontowe_32_11_07_14.jpg
prace_remontowe_33_11_07_14.jpg
prace_remontowe_34_11_07_14.jpg

Ponadto, zgodnie z postanowieniami zawartej w 2013 r. umowy, w/w wykonawca zakończył realizację drugiego etapu ul. Kościuszki w Kowalewie Pom oraz przebudowę drogi gminnej Borówno - Wielkie Rychnowo. Realizacja tych zadań następuje w ramach udzielonej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

prace_remontowe_41_11_07_14.jpg
prace_remontowe_42_11_07_14.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!