Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Protokół z dnia 15 lipca 2014 r. z przebiegu konsultacji

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Protokół z dnia 15 lipca 2014 r. z przebiegu konsultacji Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
17.07.2014
projektu
Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015".
Forma przeprowadzenia konsultacji:

Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Termin konsultacji:

1) termin rozpoczęcia konsultacji : 07 lipiec 2014 r.

2) termin zakończenia konsultacji: 14 lipiec 2014 r.

Przedmiotem konsultacji było wyrażenie opinii i uwag

w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015".

Podmioty biorące udział w konsultacji:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na teranie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 7 lipca 2014 r. do 14 lipca 2014 r. nie wpłynęła żadna propozycja zmian do przedłożonego konsultacjom projektu programu.

W związku z powyższym projekt „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015" zostanie skierowany pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Na tym protokół zakończono.

K. Szczutowska

z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
/-/ mgr Ewa Bąk

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!