Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wykorzystać możliwości ePUAP

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wykorzystać możliwości ePUAP Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
18.07.2014

epuap_000_18_07_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Partnerstwo na rzecz wykorzystywania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców" w ramach Priorytetu Dobre rządzenie, działanie - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej realizowanego wspólnie z Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie, Gminą Miastem Wąbrzeźno, Gminą Dębowa Łąka, Gminą Książki. Całkowity koszt projektu to kwota 1,2 mln zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:
  • działania promocyjne z zakresu podnoszenia świadomości obywateli oraz wzrostu wykorzystania e- usług,

  • szkolenia z nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług dla pracowników,

  • wystawienie 25 e-usług przez Urząd Miejski w Kowalewie Pom. na platformie E-PUAP

  • otwarcie punktów potwierdzania profilu zaufanego.

Samorząd Kowalewa Pomorskiego chce wyjść naprzeciw tym interesantom, którzy chcieliby załatwiać swoje sprawy urzędowe przez Internet.

Do tego potrzebny jest podpis elektroniczny, który jest płatny, natomiast osobom fizycznym wystarczy Profil Zaufany ePUAP, który jest bezpłatny. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.

Profil Zaufany będzie można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim jeszcze w tym roku.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!