Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Remonty chodników w Kowalewie Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Remonty chodników w Kowalewie Pom. Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
18.07.2014
rem_chodnikow_000_18_07_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do realizacji kolejnych zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, jakim są przede wszystkim piesi i rowerzyści.

Zadanie pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim" realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.

Chodnik realizowany będzie w pasie drogi gminnej poza jezdnią utwardzoną wraz z budową i przebudową istniejących wjazdów na nieruchomości oraz uwzględnieniem regulacji istniejących studni kanalizacyjnych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo Produkcyjne MURABET ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Termin wykonania upływa z dniem 15 września 2014 r.

Koszt realizacji zadania wynosi 191.681,70 zł.

Inwestycja współfinansowana jest w 98.400,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

rem_chodnikow_001_18_07_14.jpg

Z każdym dniem widać również postęp prac związanych z remontem chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Kikół w miejscowości Kowalewo Pomorskie, ul. Odrodzenia. Stare i zniszczone płytki chodnikowe na odcinku od ul. Drzymały do ul. Gł. Dworzec zostaną zastąpione kostką brukową.

Zadanie to realizowane jest wspólnie z Zarządcą Drogi Wojewódzkiej. Na podstawie zawartego porozumienia, zarządca drogi zabezpiecza materiał niezbędny do realizacji zadania, gmina zaś pokrywa koszty robocizny.

rem_chodnikow_002_18_07_14.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!