Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Remonty chodników w Kowalewie Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Remonty chodników w Kowalewie Pom. Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
18.07.2014
rem_chodnikow_000_18_07_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do realizacji kolejnych zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, jakim są przede wszystkim piesi i rowerzyści.

Zadanie pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim" realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.

Chodnik realizowany będzie w pasie drogi gminnej poza jezdnią utwardzoną wraz z budową i przebudową istniejących wjazdów na nieruchomości oraz uwzględnieniem regulacji istniejących studni kanalizacyjnych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo Produkcyjne MURABET ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Termin wykonania upływa z dniem 15 września 2014 r.

Koszt realizacji zadania wynosi 191.681,70 zł.

Inwestycja współfinansowana jest w 98.400,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

rem_chodnikow_001_18_07_14.jpg

Z każdym dniem widać również postęp prac związanych z remontem chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Kikół w miejscowości Kowalewo Pomorskie, ul. Odrodzenia. Stare i zniszczone płytki chodnikowe na odcinku od ul. Drzymały do ul. Gł. Dworzec zostaną zastąpione kostką brukową.

Zadanie to realizowane jest wspólnie z Zarządcą Drogi Wojewódzkiej. Na podstawie zawartego porozumienia, zarządca drogi zabezpiecza materiał niezbędny do realizacji zadania, gmina zaś pokrywa koszty robocizny.

rem_chodnikow_002_18_07_14.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!