Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesteśmy innowacyjni i stabilni ekonomicznie- czyli ranking Rzeczpospolitej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesteśmy innowacyjni i stabilni ekonomicznie- czyli ranking Rzeczpospolitej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.07.2014

swinka.jpgW dziesiątej, jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów ogłaszanym przez gazetę Rzeczpospolita nie mogło zabraknąć Kowalewa Pomorskiego. Złożona ze specjalistów kapituła pod przewodnictwem Jerzego Buzka oceniała stabilność i kondycję finansową samorządów. Autorzy rankingu zebrali dane z prawie 2500 samorządów w trzech kategoriach: gmin miejskich, wiejskich oraz miast na prawach powiatu. 

W kategorii gmin miejskich i miejsko- wiejskich (prawie 900 samorządów w kraju) dwukrotnie nas dostrzeżono. W rankingu głównym, wśród 100 samorządów najlepiej dbających o swój rozwój, stan finansów i standard życia mieszkańców uplasowaliśmy się na 89 pozycji. Pod uwagę były brane dane za rok 2013r., m.in.: dochody na mieszkańca, wydatki na mieszkańca, wysokość pozyskanych środków unijnych, zadłużenie, wydatki na administrację, promocję, mieszkalnictwo, aktywność gospodarcza mieszkańców, liczba mieszkańców, wsparcie bezrobotnych czy pomoc dla rodzin.

W kategorii Innowacyjny Samorząd wyłoniono 62 samorządy. Kowalewo Pomorskie zdobywając 12 punktów (max. 25) uplasowało się na 10 miejscu. Warto wspomnieć, że tylko dwa samorządu z kujawsko- pomorskiego znalazły się w tym rankingu.  

Oceniając nas wzięto pod uwagę rozwiązania przyjęte przez samorząd w temacie nowoczesnych technologii, systemów teleinformatycznych, ochrony danych osobowych, zielonej energii czy ochrony środowiska.

Ranking przeprowadzany przez gazetę Rzeczpospolita jest bardzo wiarygodny. Ocenie podlega każdy samorząd. Wprowadzone kategorie pozwalają na rzetelne przedstawienie wyników. Możemy również dokonywać porównań pomiędzy jednostkami zbliżonymi terytorialnie czy finansowo (wielkość budżetu na mieszkańca). Widać jakie samorządy mają zadłużenia, a jakie dochody, jaka jest ich operatywność. Bardzo dziękuję mieszkańcom za społeczną aktywność, angażowanie się w organizację imprez, konsultacje, a przede wszystkim za popieranie naszych działań- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!