Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Prace nad ZIT-em wojewódzkim trwają

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Prace nad ZIT-em wojewódzkim trwają Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.07.2014

small.jpgW dniu 28 lipca br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski uczestniczył w spotkaniu 25 samorządów tworzących ZIT wojewódzki z Marszałkiem i jego przedstawicielami, aby omówić stan prac nad strategią i zakres zadań mogących być zrealizowanych w ramach RPO 2014-2020.

Omówiono m.in. podstawy prawne oceny Strategii ZIT, propozycje wskaźników które miałyby zostać osiągnięte poprzez realizację ZIT oraz harmonogram prac nad RPO WK-P 2014-2020, w tym planowany (na wrzesień) termin naboru projektów strategicznych. Z projektu dokumentu wynika, że najbardziej problematyczne sfery to: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, gospodarka wodno-ściekowa i kultura. Przedstawiono pakiety zadań planowane do realizacji w formule ZIT oraz przedsięwzięcia przewidziane do współfinansowania z poziomu krajowego, umieszczone w projekcie Strategii ZIT.

Związek ZIT przyjmie strategię najwcześniej w grudniu, po zakończeniu negocjacji i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską krajowych programów operacyjnych oraz RPO WK-P na lata 2014-2020. Strategia będzie uzgadniana z Instytucją Zarządzającą RPO (Urząd Marszałkowski) oraz opiniowana przez Min. Infrastruktury i Rozwoju.

Przypomnijmy, że 8 kwietnia br. 25 włodarzy podpisało w Ostromecku porozumienie o utworzeniu obszaru funkcjonalnego. Oprócz prezydentów Torunia i Bydgoszczy, starostów toruńskiego i bydgoskiego oraz włodarzy z tych dwóch powiatów do ZIT zaproszono cztery samorządy spoza tych powiatów, w tym Kowalewo Pomorskie. Jego rozwój wspierać będzie nowe narzędzie jakim jest ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Środki na ZIT wydzielił rząd w ramach funduszy unijnych i przekazał je częściowo do regionalnych programów operacyjnych.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!