Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Prace nad ZIT-em wojewódzkim trwają

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Prace nad ZIT-em wojewódzkim trwają Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.07.2014

small.jpgW dniu 28 lipca br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski uczestniczył w spotkaniu 25 samorządów tworzących ZIT wojewódzki z Marszałkiem i jego przedstawicielami, aby omówić stan prac nad strategią i zakres zadań mogących być zrealizowanych w ramach RPO 2014-2020.

Omówiono m.in. podstawy prawne oceny Strategii ZIT, propozycje wskaźników które miałyby zostać osiągnięte poprzez realizację ZIT oraz harmonogram prac nad RPO WK-P 2014-2020, w tym planowany (na wrzesień) termin naboru projektów strategicznych. Z projektu dokumentu wynika, że najbardziej problematyczne sfery to: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, gospodarka wodno-ściekowa i kultura. Przedstawiono pakiety zadań planowane do realizacji w formule ZIT oraz przedsięwzięcia przewidziane do współfinansowania z poziomu krajowego, umieszczone w projekcie Strategii ZIT.

Związek ZIT przyjmie strategię najwcześniej w grudniu, po zakończeniu negocjacji i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską krajowych programów operacyjnych oraz RPO WK-P na lata 2014-2020. Strategia będzie uzgadniana z Instytucją Zarządzającą RPO (Urząd Marszałkowski) oraz opiniowana przez Min. Infrastruktury i Rozwoju.

Przypomnijmy, że 8 kwietnia br. 25 włodarzy podpisało w Ostromecku porozumienie o utworzeniu obszaru funkcjonalnego. Oprócz prezydentów Torunia i Bydgoszczy, starostów toruńskiego i bydgoskiego oraz włodarzy z tych dwóch powiatów do ZIT zaproszono cztery samorządy spoza tych powiatów, w tym Kowalewo Pomorskie. Jego rozwój wspierać będzie nowe narzędzie jakim jest ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Środki na ZIT wydzielił rząd w ramach funduszy unijnych i przekazał je częściowo do regionalnych programów operacyjnych.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!