Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Szanowni przedsiębiorcy!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szanowni przedsiębiorcy!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
06.08.2014
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie pojawiła się możliwość zorganizowania szkolenia w  ramach  projektu  „Ekoinnowacje  drogą  do  efektywności  energetycznej  przedsiębiorstw". Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej firm poprzez zmniejszenie przez nie zużycia energii. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane  przez firmę Centrum Szkoleń Progress z Bydgoszczy, doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.
Dla każdej z firm biorących udział projekcie eksperci mogą opracować indywidualne raporty uwzględniające:
1. plan ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
2. schemat  wykorzystania  instalacji  kogeneracyjnej  w  firmie  w  celu  ograniczenia  zużycia energii,
3. w oparciu o charakterystykę budynków i projekt dostosowanej do potrzeb danej firmy instalacji fotowoltaiznej,
4. prognozy finansowe, plan produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na energię w danej firmie.

Zgłoszenia  firm  zainteresowanych  odbyciem  szkolenia przyjmowane  są  do  31.08.2014r. przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, referat OŚRiEG ul. Plac Wolności 3, tel. 56 684 29 75.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!