Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Szanowni przedsiębiorcy!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szanowni przedsiębiorcy!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
06.08.2014
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie pojawiła się możliwość zorganizowania szkolenia w  ramach  projektu  „Ekoinnowacje  drogą  do  efektywności  energetycznej  przedsiębiorstw". Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej firm poprzez zmniejszenie przez nie zużycia energii. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane  przez firmę Centrum Szkoleń Progress z Bydgoszczy, doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.
Dla każdej z firm biorących udział projekcie eksperci mogą opracować indywidualne raporty uwzględniające:
1. plan ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
2. schemat  wykorzystania  instalacji  kogeneracyjnej  w  firmie  w  celu  ograniczenia  zużycia energii,
3. w oparciu o charakterystykę budynków i projekt dostosowanej do potrzeb danej firmy instalacji fotowoltaiznej,
4. prognozy finansowe, plan produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na energię w danej firmie.

Zgłoszenia  firm  zainteresowanych  odbyciem  szkolenia przyjmowane  są  do  31.08.2014r. przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, referat OŚRiEG ul. Plac Wolności 3, tel. 56 684 29 75.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!