Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mówimy stanowcze NIE przemocy w rodzinie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mówimy stanowcze NIE przemocy w rodzinie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.08.2014
nie_przemocy_small.jpgMinister Sprawiedliwości wyraził zgodę, aby w Kowalewie Pomorskim powstała filia Punktu Pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej. Inicjatorzy tego pomysłu: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom- Ofiarom Przemocy „AZYL" z Torunia chcą zapewnić pokrzywdzonym nie tylko z naszej gminy, ale i z całego powiatu miejsce, gdzie będą mogły skorzystać z pomocy psychologa i prawnika.

W dniu 4 sierpnia br. porozumienie o utworzeniu punktu podpisał kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zyta Szymańska oraz prezes Stowarzyszenia Elżbieta Jacewicz. W tutejszym ośrodku przy ul . Plac Wolności 3 w każdy I i III czwartek miesiąca w godz. 8.00 do 13.00 dyżur pełnić będzie psycholog, zaś prawnik dyżurować będzie w każdy I i III piątek miesiąca w godzinach 10.00- 15.00.

Pierwszy dyżur psycholog odbył już 7 sierpnia, a prawnik zaprasza 8 sierpnia.   

Wg specjalistów ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu. Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg. Ofiara boi się o swoje życie i zdrowie. Boi się, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, że słyszał jak ona doznaje przemocy. Nie wierzy że ktoś chce i może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się zmieni. I najważniejsze- wstydzi się, bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.- informuje kier. Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Zyta Szymańska- Każdy możesz przerwać zamknięty krąg milczenia. Może pomóc, wysłuchać osoby, która doznaje przemocy, uwierzyć w to, co mówi, zapewnić ją, że ma prawo szukać pomocy, a przede wszystkim zawiadomić osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Od lutego br. Wojewoda Kujawsko- Pomorski swoim zarządzeniem powołał Zespół Roboczy do koordynowania zadań szczebli: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego mających na celu wyeliminowanie procederu przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i zaniedbania w rodzinie. W skład powołano przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, policji, ośrodków pomocy społecznej, PCPR-ów i samorządów w tym Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego jako Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów. Szczegóły o powstaniu i pracy Zespołu tutaj:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5198&Itemid=16

Zespół doprowadził do opracowania konkretnych procedur i stworzenia szybkiej siatki informacyjnej dotyczącej wolnych miejsc w placówkach dla dzieci odebranych z rodzin w związku z przemocą. Zdarzało się, że dzieci kilka godzin przebywały w radiowozie, a policja i pomoc społeczna obdzwaniały placówki. Często dzieci kursowały między kilkoma ośrodkami. Było to dla nich traumatyczne przeżycie.

Na świecie wciąż jeszcze zdarza się wiele zła. Należy mieć odwagę stanąć w obronie krzywdzonych i dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Zgodnie z ustawą od 2011r. działa w gminie Kowalewo Pomorskie Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą  pracownicy MGOPS, policji, oświaty, służby zdrowia, kurator sądowy, prokurator oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół diagnozuje sytuacje w konkretnych rodzinach dotkniętych doświadczeniem przemocy. Każda z nich ma założoną Niebieską Kartę. Do tej pory zdiagnozowano 24 zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej. Do każdego przypadku powoływana jest Grupa Robocza, której skład zależy od przyczyny przemocy. W Grupie zawsze jest dzielnicowy, pracownik socjalny pedagog i kurator jeśli ofiarą może być nieletni, a jeśli przyczyną przemocy jest alkohol również członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupa opracowuje plan pomocy i go wdraża- dodaje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!