Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mówimy stanowcze NIE przemocy w rodzinie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mówimy stanowcze NIE przemocy w rodzinie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.08.2014
nie_przemocy_small.jpgMinister Sprawiedliwości wyraził zgodę, aby w Kowalewie Pomorskim powstała filia Punktu Pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej. Inicjatorzy tego pomysłu: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom- Ofiarom Przemocy „AZYL" z Torunia chcą zapewnić pokrzywdzonym nie tylko z naszej gminy, ale i z całego powiatu miejsce, gdzie będą mogły skorzystać z pomocy psychologa i prawnika.

W dniu 4 sierpnia br. porozumienie o utworzeniu punktu podpisał kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zyta Szymańska oraz prezes Stowarzyszenia Elżbieta Jacewicz. W tutejszym ośrodku przy ul . Plac Wolności 3 w każdy I i III czwartek miesiąca w godz. 8.00 do 13.00 dyżur pełnić będzie psycholog, zaś prawnik dyżurować będzie w każdy I i III piątek miesiąca w godzinach 10.00- 15.00.

Pierwszy dyżur psycholog odbył już 7 sierpnia, a prawnik zaprasza 8 sierpnia.   

Wg specjalistów ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu. Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg. Ofiara boi się o swoje życie i zdrowie. Boi się, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, że słyszał jak ona doznaje przemocy. Nie wierzy że ktoś chce i może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się zmieni. I najważniejsze- wstydzi się, bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.- informuje kier. Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Zyta Szymańska- Każdy możesz przerwać zamknięty krąg milczenia. Może pomóc, wysłuchać osoby, która doznaje przemocy, uwierzyć w to, co mówi, zapewnić ją, że ma prawo szukać pomocy, a przede wszystkim zawiadomić osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Od lutego br. Wojewoda Kujawsko- Pomorski swoim zarządzeniem powołał Zespół Roboczy do koordynowania zadań szczebli: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego mających na celu wyeliminowanie procederu przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i zaniedbania w rodzinie. W skład powołano przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, policji, ośrodków pomocy społecznej, PCPR-ów i samorządów w tym Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego jako Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów. Szczegóły o powstaniu i pracy Zespołu tutaj:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5198&Itemid=16

Zespół doprowadził do opracowania konkretnych procedur i stworzenia szybkiej siatki informacyjnej dotyczącej wolnych miejsc w placówkach dla dzieci odebranych z rodzin w związku z przemocą. Zdarzało się, że dzieci kilka godzin przebywały w radiowozie, a policja i pomoc społeczna obdzwaniały placówki. Często dzieci kursowały między kilkoma ośrodkami. Było to dla nich traumatyczne przeżycie.

Na świecie wciąż jeszcze zdarza się wiele zła. Należy mieć odwagę stanąć w obronie krzywdzonych i dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Zgodnie z ustawą od 2011r. działa w gminie Kowalewo Pomorskie Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą  pracownicy MGOPS, policji, oświaty, służby zdrowia, kurator sądowy, prokurator oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół diagnozuje sytuacje w konkretnych rodzinach dotkniętych doświadczeniem przemocy. Każda z nich ma założoną Niebieską Kartę. Do tej pory zdiagnozowano 24 zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej. Do każdego przypadku powoływana jest Grupa Robocza, której skład zależy od przyczyny przemocy. W Grupie zawsze jest dzielnicowy, pracownik socjalny pedagog i kurator jeśli ofiarą może być nieletni, a jeśli przyczyną przemocy jest alkohol również członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupa opracowuje plan pomocy i go wdraża- dodaje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!