Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Drukuj
Wpisał: Bożena Rymanowska   
13.08.2014

Zawiadomieniem z dnia 11 kwietnia 2014 roku znak GN.660.45.2014 ( zamieszczonym m.in. na stronie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. w dniu 05 maja 2014r) Starosta Golubsko-Dobrzyński zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Kowalewa Pomorskiego.

Postępowanie powyższe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Z informacji uzyskanych od pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wynika ,że na terenie naszej Gminy zdarzają się przypadki iż właściciele nieruchomości odmawiają zgody wejścia na teren swojej posesji przedstawicielom upoważnionej firmy celem dokonania czynności związanych      z w/w modernizacją.

Przypominamy ,że zgodnie z przepisami wyżej przytoczonej ustawy m.in.

a) art. 13 ust. 1 pkt 1 - osoby wykonujące prace geodezyjne  i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami ,

b) art.48 - kto wbrew przepisom art.13 ust.1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną  pracą podlega karze grzywny.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne będące w przyszłości wynikiem odmowy wyrażenia zgody wejścia na teren nieruchomości.

 

Bożena Rymanowska

Kierownik Referatu

Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami

Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!