Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Drukuj
Wpisał: Bożena Rymanowska   
13.08.2014

Zawiadomieniem z dnia 11 kwietnia 2014 roku znak GN.660.45.2014 ( zamieszczonym m.in. na stronie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. w dniu 05 maja 2014r) Starosta Golubsko-Dobrzyński zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Kowalewa Pomorskiego.

Postępowanie powyższe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Z informacji uzyskanych od pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wynika ,że na terenie naszej Gminy zdarzają się przypadki iż właściciele nieruchomości odmawiają zgody wejścia na teren swojej posesji przedstawicielom upoważnionej firmy celem dokonania czynności związanych      z w/w modernizacją.

Przypominamy ,że zgodnie z przepisami wyżej przytoczonej ustawy m.in.

a) art. 13 ust. 1 pkt 1 - osoby wykonujące prace geodezyjne  i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami ,

b) art.48 - kto wbrew przepisom art.13 ust.1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną  pracą podlega karze grzywny.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne będące w przyszłości wynikiem odmowy wyrażenia zgody wejścia na teren nieruchomości.

 

Bożena Rymanowska

Kierownik Referatu

Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami

Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!