Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Szanowni czytelnicy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szanowni czytelnicy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.08.2014
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi treści artykułów w lokalnej prasie na temat mandatu radnego Zbigniewa Musiała w załączeniu przekazuję stanowisko radcy prawnego przesłane do prasy. Artykuł z dnia 07.08.14 zamieszczony w Gazecie Pomorskiej nie zawierał całej, przekazanej przez nas treści. Radca prawny gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczył we wszystkich rozprawach sądowych (WSA, NSA), natomiast nie był obecny przedstawiciel pana radnego.

Mam nadzieje, że po jego lekturze osoby zainteresowane będą usatysfakcjonowane wyczerpującymi wyjaśnieniami.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta


Pan Radny Musiał wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, skargę na uchwałę rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim, w kwestii wygaszenia mu mandatu radnego. W odpowiedzi na skargę, Gmina (Rada Miejska) wniosła o oddalenie skargi, dołączając do przedmiotowego pisma, szereg załączników min. protokół z sesji rady miejskiej podczas której wygaszono mandat P. Musiałowi. Odpowiedź na skargę została złożona we dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. Przy czym jeden egzemplarz miał być dla Sądu, a drugi dla P. Musiała. Sąd Administracyjny w takim przypadku powinien doręczyć jeden egzemplarz odpowiedzi na skargę wraz z załącznikami Panu Musiałowi, jednak z przyczyn mi nieznanych, Sąd doręczył P. Musiałowi jedynie odpowiedź na skargę, ale bez załączników. Następnie przed rozprawą w WSA w Bydgoszczy, P. Musiał, ustanowił pełnomocnika, który zwrócił się do Sądu, o odroczenie rozprawy i doręczenie mu załączników do odpowiedzi na skargę nadesłanych przez Gminę (Radę Miejską). P. pełnomocnik, wniosek o odroczenie rozprawy argumentował, brakiem doręczenia mu załączników do odpowiedzi na skargę. WSA w Bydgoszczy nie odroczył rozprawy i wydał wyrok oddalający skargę P. Musiała. W odpowiedzi na wyrok, Pełnomocnik P. Musiała złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, stawiając min. zarzut nieważności postępowania z uwagi na nie odroczenie rozprawy, w skutek czego P. Musiał został pozbawiony możliwości obrony jego praw. Podczas rozprawy w dniu 29 lipca 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny, w ustnych motywach wyroku przekazał sprawę do WSA do ponownego rozpatrzenia. WSA w Bydgoszczy popełnił błąd nie doręczając P. Musiałowi załączników do odpowiedzi na skargę, a następnie nie odraczając rozprawy. Gmina( Rada Miejska) nie miała wpływu na nie odroczenie rozprawy przed WSA w Bydgoszczy, ponieważ o tym decyduję zawsze niezawisły Sąd. Zdaniem NSA, jest to jedyny zarzut który zasługiwał na uwzględnienie, spośród zarzutów sformułowanych w skardze kasacyjnej. Do uchylenia wyroku WSA w Bydgoszczy, doszło więc z uwagi na błędy proceduralne popełnione przez ten Sąd( nie doręczenie załączników odpowiedzi na skargę P. Musiałowi oraz nie odroczenie rozprawy). Po przesłaniu akt przez NSA do WSA w Bydgoszczy, sprawa zostanie rozpatrzona na nowo, i mam nadzieję, że Sąd tym razem doręczy P. Musiałowi wymagane załączniki, a następnie wyda sprawiedliwy wyrok.

Dariusz Chyła
Radca Prawny

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!