Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Samowole budowlane

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Samowole budowlane Drukuj
Wpisał: Bożena Rymanowska   
20.08.2014

W związku z napływającymi  w ostatnim okresie do tut. Urzędu  informacjami o wszczynanych postępowaniach przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie tzw. samowoli budowlanych  przypominamy ,że zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art.29-31 przedmiotowej ustawy.

Ustawa określa ,która budowa i jakie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę oraz co wymaga zgłoszenia właściwemu organowi jakim jest Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , na właściciela nakładane są m.in. wysokie  kary  finansowe.

O ile są wątpliwości , co do tego  która budowa lub wykonywanie robót budowlanych wymagają pozwolenia czy zgłoszenia-  można je wyjaśnić  zarówno w  Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Wydział Architektury i Budownictwa  lub tut. urzędzie Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami.

Bożena Rymanowska

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

i Gospodarki Gruntami

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!