Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Samowole budowlane

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Samowole budowlane Drukuj
Wpisał: Bożena Rymanowska   
20.08.2014

W związku z napływającymi  w ostatnim okresie do tut. Urzędu  informacjami o wszczynanych postępowaniach przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie tzw. samowoli budowlanych  przypominamy ,że zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art.29-31 przedmiotowej ustawy.

Ustawa określa ,która budowa i jakie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę oraz co wymaga zgłoszenia właściwemu organowi jakim jest Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , na właściciela nakładane są m.in. wysokie  kary  finansowe.

O ile są wątpliwości , co do tego  która budowa lub wykonywanie robót budowlanych wymagają pozwolenia czy zgłoszenia-  można je wyjaśnić  zarówno w  Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Wydział Architektury i Budownictwa  lub tut. urzędzie Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami.

Bożena Rymanowska

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

i Gospodarki Gruntami

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!