Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla zwolnionych pracowników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla zwolnionych pracowników Drukuj
Wpisał: Monika Piróg   
22.08.2014
Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt „Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" PO KL. Projekt adresowany jest  do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy utracili pracę lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby zarejestrowane we właściwych urzędach pracy, zwolnione po dniu 20 marca 2014 r., z jednej z niżej wymienionych przyczyn:

  • zwolnienie grupowe,
  • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
  • redukcja etatów,
  • przyczyny ekonomiczne,
  • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
  • likwidacja zakładu pracy.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub we Włocławku w następującej formie:

  • szkolenie/kurs indywidualny zgodny z potrzebą zgłaszaną przez Uczestnika i diagnozą doradcy zawodowego, m.in. Spawanie metodami MAG i TIG, Fakturowanie, Opiekun osób starszych, Grafika komputerowa, Obsługa kasy fiskalnej, Obsługa maszyn CNC, Przedstawiciel handlowy, Nowoczesny sprzedawca, Kosztorysowanie i wiele innych (WACHLARZ SZKOLEŃ NIEOGRANICZONY).
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej;

 TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w dniach od 25 sierpnia 2014 r. do 5 września  2014 r. powinny złożyć (osobiście, pocztą lub kurierem) następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny,
  • Zestaw oświadczeń dla grupy I,
  • Zaświadczenie od pracodawcy,
  • kopię świadectwa pracy i kopię wypowiedzenia umowy o pracę (dot. osób zwolnionych),
  • kopię wypowiedzenia umowy o pracę (dot. osób przewidzianych do zwolnienia).

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start.   Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300).

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Bydgoszczy w siedzibie PTE przy ul. Długiej 34 w dniu 26.08.2014 r. sali 201 o godz. 10.00.

 Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!