Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla zwolnionych pracowników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla zwolnionych pracowników Drukuj
Wpisał: Monika Piróg   
22.08.2014
Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt „Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" PO KL. Projekt adresowany jest  do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy utracili pracę lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby zarejestrowane we właściwych urzędach pracy, zwolnione po dniu 20 marca 2014 r., z jednej z niżej wymienionych przyczyn:

 • zwolnienie grupowe,
 • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
 • redukcja etatów,
 • przyczyny ekonomiczne,
 • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
 • likwidacja zakładu pracy.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub we Włocławku w następującej formie:

 • szkolenie/kurs indywidualny zgodny z potrzebą zgłaszaną przez Uczestnika i diagnozą doradcy zawodowego, m.in. Spawanie metodami MAG i TIG, Fakturowanie, Opiekun osób starszych, Grafika komputerowa, Obsługa kasy fiskalnej, Obsługa maszyn CNC, Przedstawiciel handlowy, Nowoczesny sprzedawca, Kosztorysowanie i wiele innych (WACHLARZ SZKOLEŃ NIEOGRANICZONY).
 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej;

 TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w dniach od 25 sierpnia 2014 r. do 5 września  2014 r. powinny złożyć (osobiście, pocztą lub kurierem) następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zestaw oświadczeń dla grupy I,
 • Zaświadczenie od pracodawcy,
 • kopię świadectwa pracy i kopię wypowiedzenia umowy o pracę (dot. osób zwolnionych),
 • kopię wypowiedzenia umowy o pracę (dot. osób przewidzianych do zwolnienia).

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start.   Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300).

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Bydgoszczy w siedzibie PTE przy ul. Długiej 34 w dniu 26.08.2014 r. sali 201 o godz. 10.00.

 Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!