Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowoczesne rozwiązania problemu gospodarki osadowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowoczesne rozwiązania problemu gospodarki osadowej Gminy Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
03.09.2014

Budowa  słonecznej suszarni  komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim na działce nr: 293 obręb 4   w Kowalewie Pomorskim.

Przedsięwzięcie w swoim zakresie obejmuje budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych (zadaszenie dwóch poletek osadowych - konstrukcja stalowa prokryta poliwęglanem), wymianą drenażu wraz z warstwami, utwardzenie terenu płytami wielootworowymi drogowymi (ażurowymi) na czterech poletkach osadowych i magazynie wysuszonego osadu.

Suszenie osadów ściekowych odbywać się będzie w suszarni słonecznej z podłożem betonowym posadowionej na dwóch poletkach osadowych  oraz na dwóch poletkach osadowych bez zadaszenia  (w warunkach naturalnych). Technologia oparta jest na cienkowarstwowym systemie osuszania polegającym na rozprowadzaniu osadów ściekowych rozrzutnikiem na posadzce betonowej suszarni, a następnie płużnym zbieraniu osuszonych osadów, przegarnianiu oraz formowaniu w pryzmy o szerokości do 1,3 m oraz wysokości 0,4 m;

W wyniku promieniowania słonecznego i działania urządzenia przegarniająco -formującego woda odparowuje z osadu. Biochemiczne utlenianie związków organicznych jest wspomagane przez regularne przewracanie pryzmy osadu. Ciepło wyzwalane podczas utleniania substancji organicznych przyśpiesza proces odparowania wody. Formowanie pryzm przy użyciu urządzenia przewracająco - formującego przyśpiesza proces suszenia co poprawia natlenienie osadu i zwiększa powierzchnię parowania. Reakcja egzotermiczna występująca podczas procesu biochemicznego utlenia związki organiczne  powodując wysoką temperaturę procesu ( 50°C - 60  °C ) co powoduje jednocześnie suszenie i higienizację osadu. Jakość wysuszonego osadu jest zgodna z  polskimi i europejskimi wytycznymi dla rolniczego wykorzystania osadu. Czynności przegarniająco - formujące powtarzane są aż do osiągnięcia oczekiwanej  ich konsystencji. W przypadku zapełnienia suszarni osady przenoszone są na naturalne poletka osadowe, zabezpieczając je przed opadami atmosferycznymi po uformowaniu w pryzmy o wymiarach identycznych jak w wersji niskonakładowej. W okresie osuszania na naturalnych poletkach osadowych, w przypadkach technologicznie uzasadnionych koncepcja przewiduje kilkukrotne powtórzenie  czynności przegarniająco - formujących. Osady ściekowe przykrywane są plandekami wykonanymi z geowłókniny GT 70/105 o gramaturze 430,0 g/m² o wymiarach   2,0 m na 22,0 m. Osuszone osady ściekowe na poletkach  osadowych  będą transportowane do magazynu wysuszonych osadów (zasiek), gdzie zgodnie z założeniami procesowymi  formowane będą w pryzmy w podstawie o szerokości do 2,5 m i wysokości do 1,5 m  

Budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych wpłynie na zmniejszenia masy końcowej osadu (do 90%), a co się z tym wiąże oszczędności na transporcie, magazynowaniu i dalszym zagospodarowaniu osadu. Technologia suszenia osadów z wykorzystaniem energii słonecznej nie powoduje zwiększonej emisji CO2.

Termin wykonania zadania 30.09.2014 r. Koszt całkowity zadania to 614.582,12 zł Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota pożyczki - 491.600,00 zł.
 wizualizacja_suszarni_sonecznej.jpg
 

Poletka osadowe przed inwestycją:

 
 poletka_osadowe_przed_inwestycj_1.jpg
 poletka_osadowe_przed_inwestycj_2.jpg
 

Przebieg inwestycji 2014 r :

 przebieg_inwestycji_2014_r.jpg
 przebieg_inwestycji_2014_r__2.jpg
 przebieg_inwestycji_2014_r__3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!