Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Najlepsi prymusi nagrodzeni stypendiami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Najlepsi prymusi nagrodzeni stypendiami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.09.2014
small.jpgW dniu 8 września br. wręczono 37 uczniom z gminy Kowalewo Pomorskie stypendia naukowe Burmistrza Miasta za wysokie wyniki w nauce i godne reprezentowanie gminy Kowalewo Pomorskie. Jest to trzecia edycja przyjętego uchwałą z dnia 14 czerwca 2012r. programu w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród.

Jestem wyjątkowo dumny wiedząc, że mamy aż tylu wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Jesteście naszą przyszłością. Przykładem samozaparcia i ambicji. W 2012r. wręczałem 12 stypendiów, w 2013 już 29, a w tym roku już 37. Takie chwile są bardzo wzruszające i mógłbym w nich ciągle uczestniczyć. Wyniki młodych Kowalewiaków pokazują, że nasze szkoły podstawowe i gimnazjum kształcą na wysokim poziomie. Nie mamy czego wstydzić się czy obawiać posyłając nasze dzieci do szkół średnich. Życzę uczniom sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym i dziękuję pedagogom, dyrektorom szkół oraz rodzicom za wkład w ich sukces. Jest to jedyne stypendium, które zależy tylko od ucznia. Nie ma na nie wpływu ani placówka w jakiej dziecko się uczy, ani wielkość dochodu jaki osiąga rodzina - podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczając stypendia laureatom a ich rodzicom gratulacje

Do gratulacji przyłączyli się dyrektorzy szkół. W imieniu rodziców i uczniów podziękowania na ręce Burmistrza Miasta złożyła mama Renata Faluta Kaszubowska.

 

Stypendiami uhonorowano:

Katarzynę Gentkowską - studentkę UMK- która  uzyskała średnią ocen  4,80,

Kamilę Sutkowską, - uczennice LO w Gronowie- która uzyskała średnią ocen 5,38,

Weronikę Kamińską- uczennicę IV LO w Toruniu, która uzyskała średnią ocen 5,44,

Martę Preis - uczennicę LO w Chełmży, która uzyskała średnią ocen 5,30, 

Martę Dębską, - gimnazjalistka z toruńskiej 11- która uzyskała średnią ocen 5,44,

Bogumiłę Grzegórską, - gimnazjalistka z toruńskiej 11, która uzyskała średnią ocen 5,43,

Paulinę Nowak z  SP Pluskowęsy- która uzyskała średnią ocen 5,45,

Kacpra Lewandowskiego z SP W. Łąka, który uzyskał średnią ocen 5,45,

Agatę Kwiatkowską z SP Kowalewo Pom., która uzyskała średnią ocen 5,72

Damiana Wardzińskiego z SP Kowalewo Pom, który uzyskał średnią ocen 5,64

Julię Bąk z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,55,

Martę Sadowską z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,46

Natalię Oleś z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,45

Karolinę Jankowską z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,37,

Tomasza Brodzińskiego z SP Kowalewo Pom, który uzyskał średnią ocen 5,37,

Emilię Cyrwus z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,37

Stanisława Grzegórskiego z SP Kowalewo Pom, który uzyskał średnią ocen 5,36

Natalię Zielińską z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,36

Weronikę Szczepańską ze SP w Wielkim Rychnowie, która uzyskała średnią ocen 5,73,

Michała Zillmanna ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,73,

Martę Olejnik, ze SP w Wielkim Rychnowie która uzyskała średnią ocen 5,64,

Kingę Derewecką ze SP w Wielkim Rychnowie, która uzyskała średnią ocen 5,54,

Radosława Młodzińskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,54,

Filipa Kołaczyńskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,54,

Bartłomieja  Kołaczyńskiego ze SP w Wielkim Rychnowie który uzyskał średnią ocen 5,54,

Jana Iwanowskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,45,

Patrycję Klecką ze SP w Wielkim Rychnowie, która uzyskała średnią ocen 5,45,

Jakuba Dulnikowskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,45,

Klarę Żurawską- gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,64,

Małgorzatę Łabich - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,50

Aleksandrę Łabich - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,33,

Agatę Dębińską- gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,50,

Kornelię Kaszubowską - gimnazjalistkę,  która uzyskała średnią ocen 5,50

Agatę Nowak - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,43

Karolinę Grabowską- gimnazjalistkę,  która uzyskała średnią ocen 5,33

Mateusza Grabowskiego- gimnazjalistę, który uzyskał średnią ocen 5,29

Karolinę Kałon - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,28

 

Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie.

Zgodnie z § 1 załącznika nr 1 do cytowanej uchwały o stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych,

2)uczeń/student zamieszkuje na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,

3)stypendium na dany rok szkolny/akademicki może być przyznane uczniowi/studentowi, który zakończył rok szkolny/akademicki w poprzednim roku szkolnym oraz szczególnie wyróżnił się w nauce, uzyskując w ostatnio zaliczanym roku średnią arytmetyczną ocen: 5,4 uczeń szkoły podstawowej, 5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej, 4,8 student szkoły wyższej;

4)nie otrzymują stypendiów z innego źródła z wyłączeniem stypendiów o jakich mowa w Uchwale Nr XXI/206/2000 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

a.jpg
 b.jpg
 c.jpg
 d.jpg
 e.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!