Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Najlepsi prymusi nagrodzeni stypendiami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Najlepsi prymusi nagrodzeni stypendiami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.09.2014
small.jpgW dniu 8 września br. wręczono 37 uczniom z gminy Kowalewo Pomorskie stypendia naukowe Burmistrza Miasta za wysokie wyniki w nauce i godne reprezentowanie gminy Kowalewo Pomorskie. Jest to trzecia edycja przyjętego uchwałą z dnia 14 czerwca 2012r. programu w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród.

Jestem wyjątkowo dumny wiedząc, że mamy aż tylu wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Jesteście naszą przyszłością. Przykładem samozaparcia i ambicji. W 2012r. wręczałem 12 stypendiów, w 2013 już 29, a w tym roku już 37. Takie chwile są bardzo wzruszające i mógłbym w nich ciągle uczestniczyć. Wyniki młodych Kowalewiaków pokazują, że nasze szkoły podstawowe i gimnazjum kształcą na wysokim poziomie. Nie mamy czego wstydzić się czy obawiać posyłając nasze dzieci do szkół średnich. Życzę uczniom sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym i dziękuję pedagogom, dyrektorom szkół oraz rodzicom za wkład w ich sukces. Jest to jedyne stypendium, które zależy tylko od ucznia. Nie ma na nie wpływu ani placówka w jakiej dziecko się uczy, ani wielkość dochodu jaki osiąga rodzina - podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczając stypendia laureatom a ich rodzicom gratulacje

Do gratulacji przyłączyli się dyrektorzy szkół. W imieniu rodziców i uczniów podziękowania na ręce Burmistrza Miasta złożyła mama Renata Faluta Kaszubowska.

 

Stypendiami uhonorowano:

Katarzynę Gentkowską - studentkę UMK- która  uzyskała średnią ocen  4,80,

Kamilę Sutkowską, - uczennice LO w Gronowie- która uzyskała średnią ocen 5,38,

Weronikę Kamińską- uczennicę IV LO w Toruniu, która uzyskała średnią ocen 5,44,

Martę Preis - uczennicę LO w Chełmży, która uzyskała średnią ocen 5,30, 

Martę Dębską, - gimnazjalistka z toruńskiej 11- która uzyskała średnią ocen 5,44,

Bogumiłę Grzegórską, - gimnazjalistka z toruńskiej 11, która uzyskała średnią ocen 5,43,

Paulinę Nowak z  SP Pluskowęsy- która uzyskała średnią ocen 5,45,

Kacpra Lewandowskiego z SP W. Łąka, który uzyskał średnią ocen 5,45,

Agatę Kwiatkowską z SP Kowalewo Pom., która uzyskała średnią ocen 5,72

Damiana Wardzińskiego z SP Kowalewo Pom, który uzyskał średnią ocen 5,64

Julię Bąk z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,55,

Martę Sadowską z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,46

Natalię Oleś z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,45

Karolinę Jankowską z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,37,

Tomasza Brodzińskiego z SP Kowalewo Pom, który uzyskał średnią ocen 5,37,

Emilię Cyrwus z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,37

Stanisława Grzegórskiego z SP Kowalewo Pom, który uzyskał średnią ocen 5,36

Natalię Zielińską z SP Kowalewo Pom, która uzyskała średnią ocen 5,36

Weronikę Szczepańską ze SP w Wielkim Rychnowie, która uzyskała średnią ocen 5,73,

Michała Zillmanna ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,73,

Martę Olejnik, ze SP w Wielkim Rychnowie która uzyskała średnią ocen 5,64,

Kingę Derewecką ze SP w Wielkim Rychnowie, która uzyskała średnią ocen 5,54,

Radosława Młodzińskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,54,

Filipa Kołaczyńskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,54,

Bartłomieja  Kołaczyńskiego ze SP w Wielkim Rychnowie który uzyskał średnią ocen 5,54,

Jana Iwanowskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,45,

Patrycję Klecką ze SP w Wielkim Rychnowie, która uzyskała średnią ocen 5,45,

Jakuba Dulnikowskiego ze SP w Wielkim Rychnowie, który uzyskał średnią ocen 5,45,

Klarę Żurawską- gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,64,

Małgorzatę Łabich - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,50

Aleksandrę Łabich - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,33,

Agatę Dębińską- gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,50,

Kornelię Kaszubowską - gimnazjalistkę,  która uzyskała średnią ocen 5,50

Agatę Nowak - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,43

Karolinę Grabowską- gimnazjalistkę,  która uzyskała średnią ocen 5,33

Mateusza Grabowskiego- gimnazjalistę, który uzyskał średnią ocen 5,29

Karolinę Kałon - gimnazjalistkę, która uzyskała średnią ocen 5,28

 

Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie.

Zgodnie z § 1 załącznika nr 1 do cytowanej uchwały o stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych,

2)uczeń/student zamieszkuje na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,

3)stypendium na dany rok szkolny/akademicki może być przyznane uczniowi/studentowi, który zakończył rok szkolny/akademicki w poprzednim roku szkolnym oraz szczególnie wyróżnił się w nauce, uzyskując w ostatnio zaliczanym roku średnią arytmetyczną ocen: 5,4 uczeń szkoły podstawowej, 5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej, 4,8 student szkoły wyższej;

4)nie otrzymują stypendiów z innego źródła z wyłączeniem stypendiów o jakich mowa w Uchwale Nr XXI/206/2000 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

a.jpg
 b.jpg
 c.jpg
 d.jpg
 e.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!