Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W trosce o najmłodszych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W trosce o najmłodszych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.09.2014

small.jpgWrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach.

W dniu 15.09. dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka przedstawiła rodzicom grono pedagogiczne i wszystkie regulaminy obowiązujące w placówce. Szczegółowo omówiła zasady odbierania i doprowadzania dzieci do placówki. Odpowiednio wygodny ubiór, dbanie o ich zdrowie i prawidłowe odżywianie i zadbanie o rozwój emocjonalny to obowiązek dorosłych, aby przedszkolak miał najlepsze warunki do rozwoju i poznawania świata. Wszystkie wymogi mają na celu jedynie bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój ich dzieci.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że wszyscy chętni zostali przyjęci do placówki. Wcześniej istniało w gminie kilka nieodpłatnych punktów przedszkolnych finansowanych przez unię europejską. Pieniądze się skończyły i projekty się skończyły. Pozostali rozczarowani rodzice. W umowach na dofinansowanie nie zadbano, aby zobowiązać beneficjentów do kontynuowania programów i zachowania trwałości projektu. Obecnie w gminie Kowalewo istnieje przedszkole gminne na 100 dzieci i przedszkole komercyjne na 30 dzieci. Nie zaspokaja to wszystkich potrzeb. 

Przez ostatnie cztery lata obiekt gminny został poważnie zmodernizowany i dofinansowany przez samorząd. Kompleksowy remont pomieszczeń, wymiana systemu ogrzewania, systemu podgrzewania wody przez solary i pompy, nowa stolarka drzwiowa i okienna, doposażenie placu zabaw. Dzieci mają zapewnioną bardzo dobrą opiekę. Czują się bardzo bezpiecznie i komfortowo- podkreślał  Burmistrz Miasta jako organ prowadzący placówkę.

Dyrektor oraz burmistrz podkreślali potrzebę współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami i organem prowadzącym.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!