Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprzątaliśmy świat po raz 21

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprzątaliśmy świat po raz 21 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.09.2014
small.jpgJuż po raz 21 samorząd gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Turysto- Szanuj Środowisko!". W dniach 19-20 września br. społeczeństwo zaopatrzone w rękawice i worki ruszyło w teren. Nad całą akcją czuwał sztab koordynacyjny znajdujący się w Urzędzie Miejskim. Każdy chętny otrzymał swój rewir do uprzątnięcia i musiał zgłosić zakończenie prac. Śmieci zebrane w worki zwiózł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W akcji zbierania śmieci wzięły udział 24 placówki, m.in. 6 szkół, 2 przedszkola, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, pracownicy Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 11 wsiach i na osiedlu Jana Kochanowskiego zorganizowano swoje ekipy, które zadbały o "własne podwórka", sprzątając drogi, tereny wokół świetlic, place zabaw oraz ścieżki rowerowe. Na zakończenie były wspólne grillowania lub ogniska. Zebrano pół tony odpadów. Dla porównania w ubiegłym roku było to 1,5tony.

Urzędnicy z kowalewskiego ratusza po godzinie 15.00. sprzątali Górę Zamkową. Wielu towarzyszyły rodziny, aby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Analizując ilość zbieranych każdego roku śmieci, można stwierdzić, że jest ich co raz mniej. Jest to zasługa edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości społeczeństwa.  - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski- Niestety, pomimo założeń, reforma śmieciowa nie wyeliminowała procederu wyrzucania śmieci do rowów i na tereny niezabudowane. Trudno to zrozumieć, a jeszcze trudniej wytłumaczyć to dzieciom, które spotykałem w czasie akcji objeżdżając gminę. Przecież wywozimy wszystkie śmieci, z terenów zamieszkałych jak i niezamieszkałych (cmentarze, zakłady pracy, szkoły). Nie ma potrzeby pozbywać się odpadów  w ten sposób. Najwięcej śmieci znajduje się w przydrożnych rowach, ale czy możemy to zrzucić na przejezdnych?.

Taka akcji to również konsolidacja załogi. W czasie sprzątania można porozmawiać na inne tematy niż praca. Poznać się i zacieśnić więzy. Przypomnijmy, że kowalewscy urzędnicy biorą nie tylko udział w sprzątaniu świata. Angażowali się w akację dnia bez samochodu, zbiórki środków finansowych dla powodzian, nakrętek i starych telefonów dla osób chorych, czy w akcję „Sportowy Tydzień", gdzie ćwiczyli dla poprawy zdrowia. Ostatnio uczestniczą w akcji wirtualnej opieki nad bezdomnymi psami.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!