Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprzątaliśmy świat po raz 21

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprzątaliśmy świat po raz 21 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.09.2014
small.jpgJuż po raz 21 samorząd gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Turysto- Szanuj Środowisko!". W dniach 19-20 września br. społeczeństwo zaopatrzone w rękawice i worki ruszyło w teren. Nad całą akcją czuwał sztab koordynacyjny znajdujący się w Urzędzie Miejskim. Każdy chętny otrzymał swój rewir do uprzątnięcia i musiał zgłosić zakończenie prac. Śmieci zebrane w worki zwiózł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W akcji zbierania śmieci wzięły udział 24 placówki, m.in. 6 szkół, 2 przedszkola, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, pracownicy Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 11 wsiach i na osiedlu Jana Kochanowskiego zorganizowano swoje ekipy, które zadbały o "własne podwórka", sprzątając drogi, tereny wokół świetlic, place zabaw oraz ścieżki rowerowe. Na zakończenie były wspólne grillowania lub ogniska. Zebrano pół tony odpadów. Dla porównania w ubiegłym roku było to 1,5tony.

Urzędnicy z kowalewskiego ratusza po godzinie 15.00. sprzątali Górę Zamkową. Wielu towarzyszyły rodziny, aby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Analizując ilość zbieranych każdego roku śmieci, można stwierdzić, że jest ich co raz mniej. Jest to zasługa edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości społeczeństwa.  - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski- Niestety, pomimo założeń, reforma śmieciowa nie wyeliminowała procederu wyrzucania śmieci do rowów i na tereny niezabudowane. Trudno to zrozumieć, a jeszcze trudniej wytłumaczyć to dzieciom, które spotykałem w czasie akcji objeżdżając gminę. Przecież wywozimy wszystkie śmieci, z terenów zamieszkałych jak i niezamieszkałych (cmentarze, zakłady pracy, szkoły). Nie ma potrzeby pozbywać się odpadów  w ten sposób. Najwięcej śmieci znajduje się w przydrożnych rowach, ale czy możemy to zrzucić na przejezdnych?.

Taka akcji to również konsolidacja załogi. W czasie sprzątania można porozmawiać na inne tematy niż praca. Poznać się i zacieśnić więzy. Przypomnijmy, że kowalewscy urzędnicy biorą nie tylko udział w sprzątaniu świata. Angażowali się w akację dnia bez samochodu, zbiórki środków finansowych dla powodzian, nakrętek i starych telefonów dla osób chorych, czy w akcję „Sportowy Tydzień", gdzie ćwiczyli dla poprawy zdrowia. Ostatnio uczestniczą w akcji wirtualnej opieki nad bezdomnymi psami.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!