Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dbajmy o czystość chodników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dbajmy o czystość chodników Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
23.09.2014

Wszyscy przywiązujemy ogromną wagę do estetyki i czystości naszego miasta i w dużej mierze dzięki samym mieszkańcom Kowalewo Pomorskie postrzegane jest jako miasto czyste i zadbane. Jednakże w ostatnim czasie zaobserwować można, że niektóre chodniki w centrum miasta nie są porządkowane przez osoby za nie odpowiedzialne. W związku z tym, przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom oraz innym podmiotom władającym nieruchomościami o obowiązku utrzymania w czystości i porządku nieruchomości oraz chodników do nich przyległych.

chodniki_21_09_2014.jpg

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) oraz § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XV/146/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, do obowiązków właściciela nieruchomości należy m. in. uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości  Zaznaczamy również, że chwasty wyrastające pomiędzy murem a chodnikiem także zanieczyszczają chodnik i należy je usuwać.

Ponadto, w okresie zimowym, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest likwidowanie śliskości i gołoledzi oraz uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Powyższe obowiązki realizowane są poprzez złożenie wszelkich zanieczyszczeń, błota lub śniegu przy krawężniku chodnika w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz tak, aby odpowiednie służby mogły je zabrać.

Pozytywny wizerunek gminy jest dobrem wszystkich jego mieszkańców, zadbajmy więc o to wspólnie i starajmy się, aby wszystkie miejsca były naszą chlubą i wizytówką. Należy przy tym podkreślić, że dbałość o estetykę otoczenia nie może sprowadzać się do jednorazowych akcji, lecz musi stać się całoroczną praktyką i zwyczajem mieszkańców. Tylko wtedy będziemy mogli dostrzec efekty.

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zlecenia usług w zakresie oczyszczania lub odśnieżania chodników miejscowej firmie, jaką jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim (tel. (56) 684 15 17).

Liczymy na to, iż ze swej strony dołożą Państwo wszelkich starań, aby wypracowane na terenie naszej gminy standardy w zakresie utrzymania czystości i porządku pozostały zachowane. Jednocześnie serdecznie dziękujemy tym, którzy dotychczas dbali o czystość i porządek chodników przyległych do swoich nieruchomości. Niezmiernie doceniamy, że część mieszkańców świadomie wypełnia swoje obowiązki, a tym samym przyczynia się do poprawy estetyki ciągów pieszych w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!