Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.09.2014

small.jpgNa XXIX sesji rady miejskiej w dniu 24.09.14. omówiono temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycją jest już, że przynajmniej raz w kadencji składane jest sprawozdanie z funkcjonowania w gminie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 2 jednostki - OSP Pruska Łąka oraz OSP Chełmonie przeobraziły się w jednostki prewencyjne, zajmują się jedynie działalnością organizacyjno - gospodarczą, prewencyjną, kulturalno - wychowawczą oraz pracami użytecznymi na rzecz społeczności lokalnej. 11 jednostek wyposażonych jest w samochody bojowe. 2 jednostki tj. OSP Kowalewo Pomorskie oraz OSP Wielkie Rychnowo wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Wszystkie jednostki zrzeszają 336 członków zwyczajnych, w tym 24 członków honorowych oraz 14 członków wspierających. Przy jednostkach działa 5 drużyn młodzieżowych skupiających 43 członków, w tym 1 żeńska oraz orkiestra dęta działająca przy jednostce OSP Wielkie Rychnowo. Składając sprawozdanie burmistrz i jednocześnie prezes zarządu oddz. miejsko- gminnego OSP Andrzej Grabowski podziękował druhom za ratowanie życia i mienia mieszkańców nie tylko gminy Kowalewo Pomorskie.

W minionej kadencji jednostki wyjeżdżały 506 razy. Jeszcze przed ustawowym obowiązkiem wypłacaliśmy strażakom diety za wyjazdy do akcji na pokrycie zakupu środków czystości i na wyżywienie. Godnym podkreślenia jest fakt, że w większości te diety sami strażacy przekazują na rzecz swoich jednostek. -wymieniał burmistrz Andrzej Grabowski- W minionym okresie oprócz akcji szybkiego reagowania były chwile ważne dla strażackiej braci: rozwinięcie sztandaru w Mlewie i w Wielkim Rychnowie, nowy garaż z wieżą dla OSP Wielkie Rychnowo, remont świetlicy w Lipienicy, jubileusze strażackie (100-lecie OSP Wielkie Rychnowo, 90-lecie OSP Chełmoniec, 85-lecie dla OSP Mlewa i dla OSP Kiełpin, 60-lecie dla OSP Pluskowęsy). Dodatkowo nowy samochód trafił do OSP Mlewo a używany do Lipienicy. W październiku ogłoszono próbny alarm, który jednostki zdały wzorowo. W codziennym funkcjonowaniu druhowie angażują się w zabezpieczanie gminno- kościelnych uroczystości, obchodów Św. Floriana oraz Zawodów sportowo- pożarniczych.

Podziękowania dla samorządowców za współpracę i finansowanie jednostek OSP składał komendant PSP mł. bryg. Paweł Warlikowski oraz w imieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Namysłowski. Komendant podkreślał, że ochotnicy i zawodowcy to jeden organizm. Bez szybkiej reakcji lokalnych jednostek OSP straż zawodowa nie miałaby czego ratować, a przecież w akcji przeciw pożarowej najważniejszy jest czas dotarcia na miejsce i sprzęt, a tego kowalewscy druhowie nie muszą się wstydzić. Dzięki samorządom wyposażenie ochotników nie odbiega jakością od wyposażenia zawodowców. Podkreślał zrozumienie samorządu dla finansowych potrzeb jednostek. Środków zawsze będzie mało, jednak nakłady Kowalewa są największe w całym powiecie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyznał, że nie spotkał się, aby w innych samorządach poświęcano sesję, aby mówić o problemach strażaków i im dziękować za poświęcenie.

Bezpiecznych powrotów z akcji życzył kapelan strażacki ks. Marek Wysocki, natomiast radni- cywile dziękując strażakom za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przekazali na ręce prezesa zarządu Miejsko- Gminnego OSP w Kowalewie druha Andrzeja Grabowskiego wiązankę kwiatów, która druh burmistrz przekazał odpowiedzialnej za funkcjonowanie osp w naszej gminie druhnie Edycie Jasińskiej.

W imieniu ochotników podziękowania samorządowi złożyli: wiceprezes powiatowy i jednocześnie prezes OSP Kiełpiny Ryszard Świętalski, prezes OSP Wielkie Rychnowo Piotr Strzelecki i przedstawiciel z OSP Kowalewo Marcin Piórkowski. Każdy z druhów podkreślał bardzo dobrą współpracę z druhną Edytą Jasińską.

Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej podziękowały druhom z OSP Kiełpiny i OSP Mlewo za uatrakcyjnienie ich tegorocznych wakacji.

W sesji uczestniczyli oprócz prezesów, naczelników i delegatów z poszczególnych jednostek również przedstawiciele policji: komendant policji Piotr Pipczyński oraz w imieniu komendanta powiatowego policji Ireneusz Piszczatowski. Przybyli także współpracujący z druhami na co dzień strażacy zawodowcy: kpt. Witold Juszczak i st. kpt. Mieczysław Gutmański.

Prezentację multimedialna, ukazującą czteroletnią działalność druhów ochotników można obejrzeć jeszcze raz na stronie urzędu www.kowalewopomorskie.pl

W części roboczej radni jednogłośnie podjęli 21 uchwał w tym. M.in. o wysokości dopłat do wody i ścieków, o podjęciu planu odnowy miejscowości W. Rychnowo. Treść wszystkich uchwał znaleźć można na BIP Kowalewo Pomorskie.

 strazackie_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!