Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dla dobra naszej młodzieży

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dla dobra naszej młodzieży Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.10.2014

dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_000.jpgWrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach.

W dniu 29 września br. z rodzicami spotkali się nauczyciele, dyrekcja i organ prowadzący Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Byli to przede wszystkim rodzice klas I, których pociechy zaczynają edukację w tej placówce. Łącznie w placówce przebywa 400 uczniów i 57 nauczycieli. Najmłodszy rocznik to sześć klas, które przyszły z czterech szkół podstawowych. Aż 60% populacji jest objęte codziennym dowozem. Jest to drugi rocznik, który ma dwa języki obce i będzie zdawać egzamin rozszerzony jednego z nich.

Po raz pierwszy w szkole wprowadzono funkcję drugiego wychowawcy, który służy uczniowi pomocą w czasie nieobecności (choroba, wycieczka) pierwszego opiekuna.

Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska rozwiała obawy rodziców, których nagle małe dzieci ze szkoły podstawowej stali się nastolatkami w gimnazjum i czyhają na nich niebezpieczeństwa oraz zagrożenia. Placówka ma system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Uczniowie posiadają identyfikatory i szkoła jest zamykana w czasie lekcji. Dyrektor zachęcała do korzystania z szerokiego wachlarza ofert edukacyjnych. Nie tylko z kół zainteresowań: teatralnego, fotograficznego, muzycznego, kulinarnego, redakcji telewizyjnej czy gazetki. Są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami i problemami w nauce. Dodatkowo rozbudowano radiowęzeł, dzięki czemu młodzież ma szybko przekazywane informacje, a nawet serwowaną przyjemną muzykę w czasie długiej przerwy.

Nauczyciele pochwalili się nowymi akcjami szkolnego wolontariatu. Bycie uczniem Gimnazjum im. Jana Pawła II zobowiązuje do niesienia pomocy potrzebującym. Obecnie uczniowie wyprowadzają psy z miejskiej przechowalni i organizują zbiórki karmy. W akcji „Szukania opiekuna na odległość dla dzieci Afryki" opiekują się finansową ciemnoskórą gimnazjalistką.

Jednym z ważniejszych tematów zebrania była diagnoza klas pierwszych. Zaraz na początku września wszystkie pierwszaki pisały testy. Wyniki maja być bazą wyjściową dla nauczycieli gimnazjum.

Uczeń przyswaja wiedzę liniowo. W gimnazjum nie powtarza materiału z podstawówki, tylko go rozszerza, a w liceum rozszerza wiedzę zdobytą w gimnazjum. Jeśli szybko nie uświadomimy sobie i nie wyeliminujemy zaległości, będą one narastać i powodować u ucznia coraz większe problemy w przyswajaniu wiedzy. Otrzymane wyniki pokazują na jakim etapie znajduje się uczeń, na co zwrócić uwagę.- informowała dyrektor Faluta Kaszubowska w czasie spotkania z rodzicami.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zachęcał rodziców do współrządzenia szkołą. Praca w czworokącie - dyrekcja+ nauczyciele + rodzice + organ prowadzący czyli samorząd pozwoli zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfort nauki. Należy brać czynny udziału w zebraniach rodziców czy imprezach odbywających się na terenie gimnazjum. Sztuki teatralne, pokazy sportowe czy koncerty są zawsze na wysokim poziomie. Gimnazjalna telewizja GimTV pokazuje w odcinkach całe życie szkoły. Placówka jest otwarta na współpracę.

dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_001.jpg
 dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_002.jpg
 dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_003.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!