Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dla dobra naszej młodzieży

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dla dobra naszej młodzieży Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.10.2014

dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_000.jpgWrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach.

W dniu 29 września br. z rodzicami spotkali się nauczyciele, dyrekcja i organ prowadzący Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Byli to przede wszystkim rodzice klas I, których pociechy zaczynają edukację w tej placówce. Łącznie w placówce przebywa 400 uczniów i 57 nauczycieli. Najmłodszy rocznik to sześć klas, które przyszły z czterech szkół podstawowych. Aż 60% populacji jest objęte codziennym dowozem. Jest to drugi rocznik, który ma dwa języki obce i będzie zdawać egzamin rozszerzony jednego z nich.

Po raz pierwszy w szkole wprowadzono funkcję drugiego wychowawcy, który służy uczniowi pomocą w czasie nieobecności (choroba, wycieczka) pierwszego opiekuna.

Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska rozwiała obawy rodziców, których nagle małe dzieci ze szkoły podstawowej stali się nastolatkami w gimnazjum i czyhają na nich niebezpieczeństwa oraz zagrożenia. Placówka ma system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Uczniowie posiadają identyfikatory i szkoła jest zamykana w czasie lekcji. Dyrektor zachęcała do korzystania z szerokiego wachlarza ofert edukacyjnych. Nie tylko z kół zainteresowań: teatralnego, fotograficznego, muzycznego, kulinarnego, redakcji telewizyjnej czy gazetki. Są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami i problemami w nauce. Dodatkowo rozbudowano radiowęzeł, dzięki czemu młodzież ma szybko przekazywane informacje, a nawet serwowaną przyjemną muzykę w czasie długiej przerwy.

Nauczyciele pochwalili się nowymi akcjami szkolnego wolontariatu. Bycie uczniem Gimnazjum im. Jana Pawła II zobowiązuje do niesienia pomocy potrzebującym. Obecnie uczniowie wyprowadzają psy z miejskiej przechowalni i organizują zbiórki karmy. W akcji „Szukania opiekuna na odległość dla dzieci Afryki" opiekują się finansową ciemnoskórą gimnazjalistką.

Jednym z ważniejszych tematów zebrania była diagnoza klas pierwszych. Zaraz na początku września wszystkie pierwszaki pisały testy. Wyniki maja być bazą wyjściową dla nauczycieli gimnazjum.

Uczeń przyswaja wiedzę liniowo. W gimnazjum nie powtarza materiału z podstawówki, tylko go rozszerza, a w liceum rozszerza wiedzę zdobytą w gimnazjum. Jeśli szybko nie uświadomimy sobie i nie wyeliminujemy zaległości, będą one narastać i powodować u ucznia coraz większe problemy w przyswajaniu wiedzy. Otrzymane wyniki pokazują na jakim etapie znajduje się uczeń, na co zwrócić uwagę.- informowała dyrektor Faluta Kaszubowska w czasie spotkania z rodzicami.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zachęcał rodziców do współrządzenia szkołą. Praca w czworokącie - dyrekcja+ nauczyciele + rodzice + organ prowadzący czyli samorząd pozwoli zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfort nauki. Należy brać czynny udziału w zebraniach rodziców czy imprezach odbywających się na terenie gimnazjum. Sztuki teatralne, pokazy sportowe czy koncerty są zawsze na wysokim poziomie. Gimnazjalna telewizja GimTV pokazuje w odcinkach całe życie szkoły. Placówka jest otwarta na współpracę.

dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_001.jpg
 dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_002.jpg
 dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_003.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!